Шумово замърсяване - как да се предпазим с изолация с минерална вата?

By Knauf Insulation on March 02, 2020

Шумоизолацията с минерална вата подобрява качеството на живот, производителността и микроклимата в сградите

Урбанизацията и произтичащото от нея шумово замърсяване е сред водещите фактори, които оказват влияние върху процесите на стареене. Неслучайно именно проблеми с шума са причина за смяната на мястото на живеене за 10 милиона души в Европа всяка година.

Наред с епидемията на 20-и век - замърсяването на въздуха, шумът бавно и сигурно влошава качеството на живот на градските жители. Травмиращото действие на високочестотният и импулсният шум води до влошено здраве на населението, ниска производителност, повишени нива на стрес и агресия. По данни на Световната здравна организация шумът намалява продуктивността  и способността за учене, увеличава броя на инцидентите и отсъствията от работното място, урежда слуха.

Продължителното излагане на шум оказва влияние върху всяка една система в човешкия организъм.

Ето какво ни причинява шумът:

 • на централната нервна система - нервна преумора, психични смущения в паметта, раздразнителност;
 • на вегетативната нервна система - усилен тонус, който може да доведе до редица сърдечни, циркулаторни и други прояви;
 • на сърдечно–съдовата система - изменения в сърдечния ритъм (тахикардия), и промени, които водят до повишаване на артериалното налягане;
 • на дихателната система – изменения на респираторния ритъм
 • на храносмилателна система – забавяне пасажа на храната и различни по степен и вид увреждания на стомаха
 • на ендокринна система – изменение количеството на кръвната захар, повишаване на основната обмяна, задържане на вода в организма, вестибуларна система

Как да се предпазим

Шумоизолацията подобрява качеството на живот, здравето, производителността и микроклимата в офисите, болниците, училищата и жилищните сгради. Изолацията на дома с висококачествени материали с високи звукоизолационни характеристики ни осигурява по-здравословна среда на живот, повече възможности за пълноценна почивка и по-ниски нива на натрупан стрес.

Заради специфичната си влакнеста структура минералната вата отлично изолира помещението от външния шум.

Минерална вата Кнауф Инсулейшън

Защита от въздушни звуци с преградни стени

Типични източници на въздушни звуци, които се генерират и разпространяват по въздуха, са човешката реч, музикалните уредби, телевизорите, музикалните инструменти и др.

Физическата характеристика на преградните стени, свързана с тяхната способност да задържат звуци, се нарича изолационна мощност, а мерната единица за звукоизолираща сила е децибелът (dB).

Основната защита на сградите от въздушни звуци се осигурява именно от преградните стени.

 • Всичко за монтажа, вижте тук
Изолация на вътрешни стени с минерална вата Кнауф Инсулейшън

Фасадна изолация срещу външни шумове

За неприятния шум, който прониква отвън се замисляме, едва когато го чуем в стаята. Ако вече сме направили изолацията, е късно да се поправи. Но, ако за изолация на фасадните стени изберете каменна вата, за това няма да ви се наложи да мислите, тъй като освен топлоизолация, тя ви осигурява и шумоизолация за същите пари. Гръмогласният съсед и шумът от преминаващите по улицата автомобили вече няма да бъдат проблем. Остава само да се наслаждавате на вашия топъл и уютен дом.

 • Всичко за монтажа, вижте тук
Фасадна изолация с минерална вата срещу външни шумове

Изолирайте пода и забравете за ударния шум

Как възниква ударният шум? По пода се стъпва, местят се мебели, падат и се удрят предмети, които създават ударен шум. След това шумът се пренася през пода към околните стени и по-нататък през конструкцията на обекта. По този начин се чува шум, генериран няколко етажа под или над жилището. Най-добрият начин за решаване на проблема с ударния шум е като се прекъсне пътят на разпространение на шума при самия източник.

Плаващите подове не лягат директно върху носещата конструкция, а са отделени от нея чрез звукопоглъщата изолация, намаляваща нивата на шума. Този слой се нарича плаваща маса, звуков абсорбатор или заглушаващ слой и най-доброто решение е да бъде от каменната минерална вата

 • Всичко за монтажа, вижте тук
Изолация на под с минерална вата срещу ударен шум

Покрив, който заглушава шума от самолети

Шумът от самолети, автомобилен транспорт или от съседната строителна площадка може до голяма степен да наруши качеството на живот.

Каменната и стъклена минерални вати Кнауф Инсулейшън сa звукоизолатори и възпрепятстват разпространението на шума. Причината се крие във влакнестата им структура. 

Изолацията на покрива също е сред факторите, които може да ви осигурят спокойни дни и тихи нощи.

 • Всичко за монтажа, вижте тук
Изолация на скатен покрив с минерална вата Кнауф Инсулейшън

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА ШУМА, КОЙТО ЧУВАМЕ ВСЕКИДНЕВНО

Излагане на шум със сила над 90 dB в продължение на повече от осем часа може да доведе щети върху здравето и увреждане на слуха.

Ето някои от шумовете, под чието въздействие се намираме всекидневно:

 • Шум от прахосмукачка – 75 децибела
 • Шум в открито офис пространство (open space) – 85-90 децибела
 • Шум от косачка, шумен ресторант или улично движение – 85-90 децибела
 • Метро, разговори на висок тон – 90-95 децибела
 • Шум от мотори 96-100 децибела

Не само високият, но и умереният шум от 85 dB (звукът от будилник или косачка), може да увреди слуха. Звуците с нисък интензитет, под чието въздействие се намираме непрекъснато (уличното движение, електроуредите в домакинството) в дългосрочен план вдигат водят до преумора, съкращават съня, повишават стреса, негативно влияят на храносмилането и пречат на концентрацията.

С качествена изолация с минерална вата чувате само онова, което искате. Дръжте шума отвън и създайте звуков комфорт вътре в помещенията.