Продукти

Намерете продукт
1 - 24 от 41

  TP 435B

  Външна стена- вентилируема фасада
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,034
  Дебелина, mm 40 - 220
  DoP G4220MPCPR

  NaturBoard FIT PLUS

  Скатен покрив - топлоизолация между наколонените покривни греди (покривни ребра)
  Друго приложение Предстенна обшивка и Преградна стена
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,037
  Дебелина, mm 40 - 120
  DoP R4224JPCPR

  NaturBoard VENTI

  Външна стена- изолация отвътре (предстенна обшивка)
  Друго приложение Вентилируема фасада и Скатен покрив
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,035
  Дебелина, mm 30 - 180
  DoP R4224LPCPR

  NaturBoard POD STANDARD

  Междуетажна подова конструкция
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,036
  Дебелина, mm 20 - 50
  DoP R4224KPCPR

  NaturBoard POD EXTRA

  Междуетажна подова конструкция
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,039
  Дебелина, mm 20 - 120
  DoP R4224HPCPR

  FKD-N Thermal

  Външна стена- контактна фасада (ETICS)
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,034
  Дебелина, mm 80 - 200
  DoP R4224MPCPR

  FKD-S Thermal

  Външна стена- контактна фасада (ETICS)
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,035
  Дебелина, mm 30 - 200
  DoP R4224LPCPR

  NaturBoard VENTACUSTO

  Външна стена- вентилируема фасада
  Друго приложение Преградна стена и Подова плоча над гараж
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,034
  DoP R4224MPCPR

  NaturBoard FIT

  Последна междуетажна плоча на неотопляемо подпокривно пространство (под на таван)
  Друго приложение Скатен покрив и Окачен таван
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,038
  Дебелина, mm 50
  DoP R4224IPCPR

  NaturBoard VENTI PLUS

  Външна стена- вентилируема фасада
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,035
  DoP R4224LPCPR

  SmartRoof Base

  Плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
  Дебелина, mm 40 - 200
  DoP R4224LPCPR

  SmartRoof Base 2

  Плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
  Дебелина, mm 80 - 140
  DoP R4224LPCPR

  SmartRoof Thermal

  Плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.036
  Дебелина, mm 40 - 200
  DoP R4224KPCPR

  SmartRoof Thermal 2

  Плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.036
  Дебелина, mm 100 - 150
  DoP R4224KPCPR

  SmartRoof Top

  Плосък покрив
  Друго приложение Скатен покрив
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.038
  Дебелина, mm 40 - 150
  DoP R4224IPCPR

  SmartRoof Top CTF1

  Отводняване на плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,038
  DoP R4224IPCPR

  SmartRoof ToP CTF 2

  Отводняване на плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,038
  DoP R4224IPCPR

  SmartRoof Norm

  Плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.037
  Дебелина, mm 40 - 100
  DoP R4224JPCPR

  DDP 2

  Плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,040
  Дебелина, mm 60 - 100
  DoP R4224GPCPR

  DDP 2U

  Плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,040
  Дебелина, mm 80
  DoP R4224GPCPR

  DDP X

  Плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.040
  Дебелина, mm 60
  DoP R4224GPCPR

  CLT C1

  Подова плоча над неотоплаем подземен гараж (Подова плоча над гараж)
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,040
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,035
  DoP R4224LPCPR

  Unifit 035

  Скатен покрив - топлоизолация под наколонените покривни греди (покривни ребра)
  Друго приложение Скатен покрив
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,035
  DoP G4222LPCPR

  has been added to your comparison.

  has been removed from your comparison.