Продукти

Намерете продукт
1 - 24 от 40

TP 435B

Външна стена- вентилируема фасада
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.034
Дебелина, mm 50 - 200
DoP G4220MPCPR

NaturBoard FIT PLUS

Външна стена- тип сандвич
Друго приложение Вътрешна преградна стена
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.037
Дебелина, mm 40 - 150
DoP R4224JPCPR

NaturBoard VENTI

Скатен покрив - топлоизолация между наколонените покривни греди (покривни ребра)
Друго приложение Предстенна обшивка и Вентилируема фасада
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
Дебелина, mm 30 - 180
DoP R4224LPCPR

POD STANDARD

Междуетажна подова конструкция
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.036
Дебелина, mm 20 - 50
DoP R4224KPCPR

POD EXTRA

Междуетажна подова конструкция
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,039
Дебелина, mm 20 - 30
DoP R4224HPCPR

FKD-N Thermal

Външна стена- контактна фасада (ETICS)
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.034
Дебелина, mm 60 - 200
DoP R4224MPCPR

FKD-S Thermal

Външна стена- контактна фасада (ETICS)
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
Дебелина, mm 30 - 220
DoP R4224LPCPR

NaturBoard VENTACUSTO

Външна стена- вентилируема фасада
Друго приложение Скатен покрив и Подова плоча над гараж
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.034
Дебелина, mm 30 - 200
DoP R4224MPCPR

NaturBoard FIT

Последна междуетажна плоча на неотопляемо подпокривно пространство (под на таван)
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.038
Дебелина, mm 50 - 160
DoP R4224IPCPR

NaturBoard VENTI PLUS

Външна стена- вентилируема фасада
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
Дебелина, mm 30 - 200
DoP R4224LPCPR

SmartRoof Base

Плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
Дебелина, mm 50 - 200
DoP R4224LPCPR

SmartRoof Base 2

Плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
Дебелина, mm 80 - 160
DoP R4224LPCPR

SmartRoof Thermal

Плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.036
Дебелина, mm 30 - 200
DoP R4224KPCPR

SmartRoof Thermal 2

Плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.036
Дебелина, mm 80 - 160
DoP R4224KPCPR

SmartRoof Top

Плосък покрив
Друго приложение Скатен покрив
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.038
Дебелина, mm 40 - 150
DoP R4224IPCPR

SmartRoof Norm

Плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.037
Дебелина, mm 50 - 200
DoP R4224JPCPR

DDP 2

Плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,040
Дебелина, mm 60 - 120
DoP R4224GPCPR

DDP X

Плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.040
Дебелина, mm 50 - 100
DoP R4224GPCPR

Unifit 035

Скатен покрив - топлоизолация под наклонените покривни греди (покривни ребра)
Друго приложение Мултифункционално приложение
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
Дебелина, mm 50 - 240
DoP G4222LPCPR

Unifit 032

Мултифункционално приложение
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.032
Дебелина, mm 50 - 200
DoP G4222OPCPR

NatuRoll Pro

Последна междуетажна плоча на неотопляемо подпокривно пространство (под на таван)
Друго приложение Мултифункционално приложение
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.039
Дебелина, mm 50 - 200
DoP G4222HPCPR

NatuRoll Plus

Мултифункционално приложение
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.040
Дебелина, mm 50 - 240
DoP G4222GPCPR

Homeseal LDS 0.02

Скатен покрив (Паропропускливи - водонепропускливи мембрани)
Друго приложение -
Sd стойнст 0.02

Homeseal LDS 5

Мултифункционално приложение (Активни парни бариери)
Друго приложение Вътрешна преградна стена, Предстенна обшивка
Sd стойнст 5

has been added to your comparison.

has been removed from your comparison.