Завод за автомобили „Литекс Моторс“

Завод за автомобили „Литекс Моторс“

Завод за автомобили „Литекс Моторс“ в с. Баховица

Контрактор:  Маркан ООД

Главен изпълнител:  Маркан ООД

Изпълнител на покрива:  Сийл Топ Инженеринг ЕООД

 

Плосък покрив, изпълнен с продукти на Knauf Insulation:

Обща площ на покрива 36 000 m2

Система на 120 мм

Дебелина в два слоя с продукти DDP N 80 mm + DDP 40 mm

 

Завод за автомобили „Литекс Моторс“
ИМЕ НА ПРОЕКТА Завод за автомобили „Литекс Моторс“