Завод на "Сенсата Технолоджис България"

Завод на "Сенсата Технолоджис България"

Завод на "Сенсата Технолоджис България" ЕООД, с. Царацово 

Контрактор:  Сиенит ООД

Изпълнение на покрива:  Хева Инженеринг ООД

 

Плосък покрив, изпълнен с продукти на Knauf Insulation:

Общо площ на покрива 16.000 м2

Продукт DDP RT в 2 слоя по 70 мм

 

Завод на "Сенсата Технолоджис България"
ИМЕ НА ПРОЕКТА Завод на "Сенсата Технолоджис България"