Устойчиви опаковки

Pack It Smart New Knauf Insulation Packaging More Sustainable

Reduce, Reuse, Recycle

Пътят ни към по-устойчиви опаковки

В Knauf Insulation винаги сме се ръководили от принципа на устойчивост.

Нашите изолационни решения пестят енергия, намаляват емисиите и създават по-добри сгради.

Въпреки това, за да намалим въздействието си върху околната среда, трябва да подложим под лупа всеки аспект на продуктите ни, за да намерим нови начини да правим „повече с по-малко“ - от решенията, които създаваме, до опаковките, които използваме.

Нашите опаковки са 100% рециклируеми и по-устойчиви от всякога, но ние продължаваме да търсим нови начини за намаляване, повторно използване и рециклиране на материалите, от които се нуждаем.

Reduce Reuse Recycle

Намаляване на използваните ресурси

Стратегията ни за устойчивост "За по-добър свят" ни задължава да намалим количеството на първичната пластмаса в опаковките ни с повече от 25% до 2025 г.

New Green Roll Packaging Knauf Insulation

Намаляване на мастилото

На нашите европейски пазари намалихме количеството мастило, използвано върху опаковките, до не повече от 18% от площта им и ограничихме използването на цветове до максимум два цвята.

Намаляване на първичната пластмаса

Поемаме ангажимент да намалим употребата на първична пластмаса в опаковките ни с повече от 25% до 2025 г.

Намаляваме количеството на първичната пластмаса и я заместваме с рециклирана (PCR), без да правим компромис със съхранението, транспортирането и работата с продуктите ни.

В момента 25% от нашите заводи са въвели 30% PCR и се провеждат още изпитания за пълен преход до началото на 2024г.

Намаляване на мястото за складиране

Използваме технология, която компресира нашите продукти, за да гарантираме, че максималният брой пакети може да бъде транспортиран с минимален брой транспортни курсове.

Това е важно, тъй като по-малкото изминати километри за транспорт водят до значително намаляване на разходите за гориво и емисиите въглероден диоксид. Това позволява доставка на повече кубични метри от продуктите ни до нашите клиенти, както и намаляване на необходимото място за съхранение.

Например, технологията ни за компресиране позволява 5 800 m2 от продукта Mineral Plus 50 mm да бъдат доставени с един камион с обем 80 m3, докато за същото количество каменна минерална вата ще бъдат необходими 3,6 курса.

Стремим се непрекъснато да подобряваме нашите системи за компресиране и здравината на опаковките ни.

Намаляване на дебелината

Непрекъснатото усъвършенстване на технологията за компресиране на продуктите и оптималната дебелина на опаковката изискват фин баланс.

Както е важно да се използва по-малко първична пластмаса, от съществено значение е също така опаковката да е достатъчно здрава, за да издържи на високата компресия, лоши атмосферни условия, транспортиране, дългосрочно съхранение и работа с продуктите.

Нашите екипи за научни изследвания и развитие работят за установяване на идеалните нива на дебелина на опаковката, които едновременно да осигуряват отлично обслужване на клиентите и постигане на амбициите ни за устойчивост.

Например колегите ни от отдел "Технически решения" успяха да намалят първичната пластмаса с 27%, като използват по-тънък полиетилен, без да се прави компромис със здравината.

Как използваме повторно ресурсите на опаковките

Ключов ангажимент на стратегията за устойчивост на Knauf Insulation "За по-добър свят" е да събираме 35% от дървените палети, които се използват за нашата стъклена и каменна минерална вата, и да ги сортираме, ремонтираме и използваме повторно.

Pallet Pile Reusing Packaging Resources

Значение на повторната употреба

Всяка година в Европа се използват общо 25 милиона кубически метра дървесина за дистрибуторски опаковки и палети, а средната продължителност на живота на един дървен палет може да бъде до седем години.

Значението на повторната употреба като начин за подобряване на управлението на ресурсите беше подчертано от Европейския съюз, който установи, че един кубичен метър дървесина е необходим за направата на 22 европалета - тези, определени от Европейската асоциация за палети - докато един кубичен метър дървесина може да се използва за поправката на 150 рециклирани европалета. 

Повторната употреба в действие

За да се осигури максимална продължителност на живота на един палет, трябва да се поеме ангажимент за отстраняване на повредите, когато това е възможно, и за повторното му използване.

Във Франция, чрез наш партньор, сме събрали 19 000 палета от 2021 г. насам, а в Бенелюкс и Германия - около 15 000 палета са събрани и използвани повторно.

В Турция нашият завод в Ескишехир е използвал повторно повече от 6 200 палета, като спестява около 87 тона дървен материал всяка година.

В Сурдулица, Сърбия, през 2021 г. са били ремонтирани 2489 палети, с което са спасени 91 427 кубически метра дървесина. През 2022 г. са събрани и повторно използвани 13 300 метални палети от същия завод.

Провеждаме още опити в различни държави, за да увеличим постиженията си в това направление.

Как рециклираме суровините за опаковки

В основата на амбициите на Knauf Insulation за кръгова икономика е ангажиментът за рециклиране на всички нива - от рециклирането на остатъците минерална вата от производството и отпадъците от строителните площадки, до рециклирането на нашите опаковки и демонтираните продукти.

Logo Circular Economy Knauf Insulation Pilar

Рециклиране на клиентски опаковки

Нашите опаковки от полиетилен са 100% рециклируеми. В рамките на стратегията ни за устойчивост "За по-добър свят" сме поели ангажимент до 2025 г. да приемаме обратно за рециклиране между 25% и 50% от полиетиленовото фолио от нашите клиенти.

Увеличаване на рециклираното съдържание

Стратегията ни за 2025 г. също така задължава компанията да намали използването на първична пластмаса с повече от 25% и да увеличи количеството рециклирана пластмаса (PCR) в нашите опаковки от 15% на 30%, където е възможно.

В Обединеното кралство вече въведохме опаковки, в които се използва минимум 30% рециклирано съдържание, както и най-съвременна технология за компресиране.

Използването на 30% рециклирани суровини в опаковките ни може да намали въглеродния отпечатък на опаковката с 25%.

Постигане на кръгова икономика

Инициативите ни за намаляване на използваните суровини, повторна употреба и рециклиране на опаковките на нашите продукти допринасят за цялостната амбиция на Knauf Insulation за постигане на кръгова икономика и намаляването до нула на отпадъците за депониране.

Постигнахме значителни успехи. От 2022 г. нашият отдел за производство на дървесна вата не генерира и изпраща никакви отпадъци на депата, както и много от заводите ни за каменна минерална вата, които също вече са с нулев отпадък.

Но постигането на нулев отпадък в цялата компания представлява дълъг процес на постоянно усъвършенстване и ние непрекъснато проучваме нови начини за намаляване на отпадъците.

Например, изградихме нов завод за рециклиране на минерална вата в Белгия, който ще превръща скрапът от нашите заводи и от строителните площадки на клиентите ни в суровина, необходима за производството на нова минерална вата.

В допълнение сме поели ангажимент да използваме повече външни рециклирани материали в производството и сме си поставили цели те да достигнат нива от над 25% за производството на каменната минерална вата и над 65% за стъклената вата.