GMW
Стъклена минерална вата

Стъклената минерална вата се счита за най-добрият изолационен материал заради минимално въздействие върху околната среда.

Стъклената минерална вата има минерален произход и високо съдържание на рециклирани суровини, получен от разтопяването на кварцов пясък и стъклен рециклат.

Прилагайки най-новите технологии в бранша, KnaufInsulation въвежда ECOSE®Technology, която не съдържа формалдехиди. Тя използва за свързващо вещество бързо възобновяеми материали вместо химически вещества на петролна основа.

Продуктът се отличава с много добри топлинни, акустични и противопожарни характеристики, с точка на топене около 700°C. Стъклената минерална вара е идеален изолационен материал за области на приложение, за които не се изискват висока носимоспособност и устойчивост на натиск на топлоизолацията (скатни покриви, окачени тавани, преградни стени).

Стъклената минерална вата е произведена от природен и възобновяем материал - пясък и рециклирано стъкло.

Заради минералният си произход, стъклената вата спада към групата на минералните вати.

Производственият процес се извършва във фабрика в Крупки (Чехия).

Суровините се разтопяват при висока температура, в резултат на което се получава “лава”.

С помощта на специална центрофуга тя се разделя(изприда) на фини влакна, които накрая се утаяват във филц…

Използва се Ecose®Technology, нашото революционно свързващо вещество не съдържащо формалдехид, получено на базата на обновляеми матерлиали ...

…с допълнителна обработка се получават продукти, които осигуряват топлоизолация, звукоизолация и противопожарна защита – ролки и плочи от стъклена минерална вата.