Предимства на нашите продукти
Ние сме най-добрият избор, когато става дума за професионализъм
Пожарозащита
Предимства на нашите продукти
Пожарозащита

Всички сгради трябва да бъдат проектирани и конструирани така, че да се сведе до минимум рискът от пожар и разпространението му, да се постигне максимална стабилност на сградата и възможност за безпроблемна евакуация на жителите.

Предимства на нашите продукти
Топлоизолация

Качеството на сградата определя 40% от общото потребление на енергия. Това налага непрекъснатата нужда от подобрение на възможностите за топлинна ефективност,  като изборът на ефективни продукти е от основно значение

Топлоизолация
Акустичен комфорт
Предимства на нашите продукти
Акустичен комфорт

Шумоизолацията подобрява качеството на живот, здравето, производителността и микроклимата в офисите, болниците, училищата и нежилищните сгради.

Предимства на нашите продукти
Комфорт

Широката ни гама продукти дават възможност да създадете здравословна и безопасна среда на живот.

Комфорт