Продукти

Намерете продукт
1 - 24 от 40

  TP 435B

  Външна стена- вентилируема фасада
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.034
  Дебелина, mm 50 - 200
  DoP G4220MPCPR

  NaturBoard FIT PLUS

  Скатен покрив - топлоизолация между наколонените покривни греди (покривни ребра)
  Друго приложение Предстенна обшивка и Преградна стена
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.037
  Дебелина, mm 40 - 150
  DoP R4224JPCPR

  NaturBoard VENTI

  Външна стена- изолация отвътре (предстенна обшивка)
  Друго приложение Вентилируема фасада и Скатен покрив
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
  Дебелина, mm 30 - 180
  DoP R4224LPCPR

  NaturBoard POD STANDARD

  Междуетажна подова конструкция
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.036
  Дебелина, mm 20 - 50
  DoP R4224KPCPR

  NaturBoard POD EXTRA

  Междуетажна подова конструкция
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,039
  Дебелина, mm 20 - 120
  DoP R4224HPCPR

  FKD-N Thermal

  Външна стена- контактна фасада (ETICS)
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.034
  Дебелина, mm 80 - 200
  DoP R4224MPCPR

  FKD-S Thermal

  Външна стена- контактна фасада (ETICS)
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
  Дебелина, mm 30 - 220
  DoP R4224LPCPR

  NaturBoard VENTACUSTO

  Външна стена- вентилируема фасада
  Друго приложение Преградна стена и Подова плоча над гараж
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.034
  Дебелина, mm 30 - 200
  DoP R4224MPCPR

  NaturBoard FIT

  Последна междуетажна плоча на неотопляемо подпокривно пространство (под на таван)
  Друго приложение Скатен покрив и Окачен таван
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.038
  Дебелина, mm 50 - 160
  DoP R4224IPCPR

  NaturBoard VENTI PLUS

  Външна стена- вентилируема фасада
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
  Дебелина, mm 30 - 200
  DoP R4224LPCPR

  SmartRoof Base

  Плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
  Дебелина, mm 50 - 200
  DoP R4224LPCPR

  SmartRoof Base 2

  Плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
  Дебелина, mm 80 - 150
  DoP R4224LPCPR

  SmartRoof Thermal

  Плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.036
  Дебелина, mm 30 - 200
  DoP R4224KPCPR

  SmartRoof Thermal 2

  Плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.036
  Дебелина, mm 100 - 150
  DoP R4224KPCPR

  SmartRoof Top

  Плосък покрив
  Друго приложение Скатен покрив
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.038
  Дебелина, mm 40 - 150
  DoP R4224IPCPR

  SmartRoof Top CTF1

  Отводняване на плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,038
  DoP R4224IPCPR

  SmartRoof ToP CTF 2

  Отводняване на плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,038
  DoP R4224IPCPR

  SmartRoof Norm

  Плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.037
  Дебелина, mm 50 - 200
  DoP R4224JPCPR

  DDP 2

  Плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,040
  Дебелина, mm 60 - 120
  DoP R4224GPCPR

  DDP X

  Плосък покрив
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.040
  Дебелина, mm 60 - 100
  DoP R4224GPCPR

  Unifit 035

  Скатен покрив - топлоизолация под наколонените покривни греди (покривни ребра)
  Друго приложение Скатен покрив
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
  Дебелина, mm 50 - 240
  DoP G4222LPCPR

  Unifit 032

  Мултифункционално приложение
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.032
  Дебелина, mm 50 - 200
  DoP G4222OPCPR

  NatuRoll Pro

  Последна междуетажна плоча на неотопляемо подпокривно пространство (под на таван)
  Друго приложение Мултифункционално приложение
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.039
  Дебелина, mm 50 - 200
  DoP G4222HPCPR

  NatuRoll Plus

  Мултифункционално приложение
  Друго приложение -
  Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.040
  Дебелина, mm 50 - 240
  DoP G4222GPCPR

  has been added to your comparison.

  has been removed from your comparison.