Продукти

Намерете продукт
1 - 22 от 22

NaturBoard VENTI

Външна стена- изолация отвътре (предстенна обшивка)
Друго приложение Вентилируема фасада и Скатен покрив
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,035
Дебелина, mm 30 - 180
DoP R4224LPCPR

NaturBoard POD STANDARD

Междуетажна подова конструкция
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,036
Дебелина, mm 20 - 50
DoP R4224KPCPR

NaturBoard POD EXTRA

Междуетажна подова конструкция
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,039
Дебелина, mm 20 - 120
DoP R4224HPCPR

FKD-N Thermal

Външна стена- контактна фасада (ETICS)
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,034
Дебелина, mm 80 - 200
DoP R4224MPCPR

FKD-S Thermal

Външна стена- контактна фасада (ETICS)
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,035
Дебелина, mm 30 - 200
DoP R4224LPCPR

NaturBoard VENTACUSTO

Външна стена- вентилируема фасада
Друго приложение Преградна стена и Подова плоча над гараж
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,034
DoP R4224MPCPR

NaturBoard FIT

Последна междуетажна плоча на неотопляемо подпокривно пространство (под на таван)
Друго приложение Скатен покрив и Окачен таван
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,038
Дебелина, mm 50
DoP R4224IPCPR

NaturBoard VENTI PLUS

Външна стена- вентилируема фасада
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,035
DoP R4224LPCPR

SmartRoof Base

Плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
Дебелина, mm 40 - 200
DoP R4224LPCPR

SmartRoof Base 2

Плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.035
Дебелина, mm 80 - 140
DoP R4224LPCPR

SmartRoof Thermal

Плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.036
Дебелина, mm 40 - 200
DoP R4224KPCPR

SmartRoof Thermal 2

Плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.036
Дебелина, mm 100 - 150
DoP R4224KPCPR

SmartRoof Top

Плосък покрив
Друго приложение Скатен покрив
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.038
Дебелина, mm 40 - 150
DoP R4224IPCPR

SmartRoof Top CTF1

Отводняване на плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,038
DoP R4224IPCPR

SmartRoof ToP CTF 2

Отводняване на плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,038
DoP R4224IPCPR

SmartRoof Norm

Плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.037
Дебелина, mm 40 - 100
DoP R4224JPCPR

DDP 2

Плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,040
Дебелина, mm 60 - 100
DoP R4224GPCPR

DDP 2U

Плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,040
Дебелина, mm 80
DoP R4224GPCPR

DDP X

Плосък покрив
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0.040
Дебелина, mm 60
DoP R4224GPCPR

CLT C1

Подова плоча над неотоплаем подземен гараж (Подова плоча над гараж)
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,040
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,035
DoP R4224LPCPR

FKD-N Thermal 2

Външна стена- контактна фасада (ETICS)
Друго приложение -
Топлопроводимост, λD (W/mK) 0,035
DoP R4224LPCPR

has been added to your comparison.

has been removed from your comparison.