Каменна минерална вата - SmartRoof Thermal 2

SmartRoof Thermal 2

Описание

Изолационна плоча за плосък покрив.

SmartRoof Thermal 2 е компактна плоча от каменна минерална вата с двуслойна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.

Характеристики

  • Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.036 W/mK
  • Звукоизолация- Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Много добри якостни характеристики
  • Висока противопожарна защита
  • Отлични топлоизолационни характеристики
  • Стабилност и компактност
  • Устойчивост на стареене
  • Лесен и бърз монтаж

Детайли

Форма Плоча
С кашировка или без кашировка Без кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица Стандарт
Коефициент на топлинна проводимост λD 0.036 W/mK EN 12667
Клас по реакция на огън Клас A1 EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, T Клас Т5 EN 823
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) σ10 >50 kPa EN 826
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR σmt >10 kPa EN 1607
Точково натоварване, PL(5) Fp >550 N EN 12430
Кратковременно водопоглъщане, WS Wp ≤ 1 kg/m2 EN 1609
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) Wlp ≤ 3 kg/m2 EN 12087
Дифузно съпротивление на водни пари, MU μ ~1 EN 12086
Съпротивление на въздушен поток, AFr >5 kPa·s/m2 EN 29053

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm) λD (W/mK) R (m2K/W) Ширина (mm) Дължина (mm) Брой плочи/ палет m2/ палет m3/ палет SAP код/ палет
80 0.036 2.22 1200 2000 16 38.40 3.07 733192
100 0.036 2.78 1200 2000 13 31.20 3.12 600036
120 0.036 3.33 1200 2000 11 26.40 3.17 600035
130 0.036 3.61 1200 2000 10 24.00 2.88 600027
140 0.036 3.89 1200 2000 9 21.60 3.02 600032
150 0.036 4.17 1200 2000 8 19.20 2.88 600034
160 0.036 4.44 1200 2000 8 19.20 3.07 600038

Документи за изтегляне

Документи за изтегляне

Filename
Дата
Език
TD SMARTROOF THERMAL 2
Copy clipboard icon

January 2020

Български

The download url has been copied to your clipboard