Каменна минерална вата - SmartRoof Thermal 2

SmartRoof Thermal 2

Описание

Изолационна плоча за плосък покрив.

SmartRoof Thermal 2 е компактна плоча от каменна минерална вата с двуслойна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.

Характеристики

  • Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.036 W/mK
  • Звукоизолация- Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Много добри якостни характеристики
  • Висока противопожарна защита
  • Отлични топлоизолационни характеристики
  • Стабилност и компактност
  • Устойчивост на стареене
  • Лесен и бърз монтаж

Детайли

ФормаПлоча
С кашировка или без кашировкаБез кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращениеСимволСтойностМерна единицаСтандарт
Коефициент на топлинна проводимостλD0.036W/mKEN 12667
Клас по реакция на огънКласA1EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, TКласТ5EN 823
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y)σ10>50kPaEN 826
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TRσmt>10kPaEN 1607
Точково натоварване, PL(5)Fp>550NEN 12430
Кратковременно водопоглъщане, WSWp≤ 1kg/m2EN 1609
Дълговременно водопоглъщане, WL(P)Wlp≤ 3kg/m2EN 12087
Дифузно съпротивление на водни пари, MUμ~1EN 12086
Съпротивление на въздушен поток, AFr>5kPa·s/m2EN 29053

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm)λD (W/mK)R (m2K/W)Ширина (mm)Дължина (mm)Брой плочи/ палетm2/ палетm3/ палетSAP код/ палет
800.0362.22120020001638.403.07733192
1000.0362.78120020001331.203.12600036
1200.0363.33120020001126.403.17600035
1300.0363.61120020001024.002.88600027
1400.0363.8912002000921.603.02600032
1500.0364.1712002000819.202.88600034
1600.0364.4412002000819.203.07600038

Документи за изтегляне

Документи за изтегляне

Filename
Дата
Език
TD SMARTROOF THERMAL 2
Copy clipboard icon

January 2020

Български

The download url has been copied to your clipboard