Каменна минерална вата - SmartRoof Thermal

SmartRoof Thermal

Описание

Изолационна плоча за плосък покрив.

SmartRoof Thermal е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.

Характеристики

  • Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.036 W/mK
  • Звукоизолация- Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Много добри якостни характеристики
  • Висока противопожарна защита
  • Отлични топлоизолационни характеристики
  • Стабилност и компактност
  • Устойчивост на стареене
  • Лесен и бърз монтаж

Детайли

Форма Плоча
С кашировка или без кашировка Без кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица Стандарт
Коефициент на топлинна проводимост λD 0.036 W/mK EN 12667
Клас по реакция на огън Клас A1 EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, T Клас Т5 EN 823
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) σ10 >50 kPa EN 826
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR σmt >10 kPa EN 1607
Точково натоварване, PL(5) Fp >500 N EN 12430
Кратковременно водопоглъщане, WS Wp ≤ 1 kg/m2 EN 1609
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) Wlp ≤ 3 kg/m2 EN 12087
Дифузно съпротивление на водни пари, MU μ ~1 EN 12086
Съпротивление на въздушен поток, AFr >5 kPa·s/m2 EN 29053

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm) λD (W/mK) R (m2K/W) Ширина (mm) Дължина (mm) Брой плочи/ палет m2/ палет m3/ палет SAP код/ палет
30 0.036 0.83 1200 2000 42 100.20 3.02 538408
40 0.036 1.11 1200 2000 32 76.80 3.07 506280
50 0.036 1.39 1200 2000 26 62.40 3.12 506282
60 0.036 1.67 1200 2000 22 52.80 3.17 523569
70 0.036 1.94 1200 2000 19 45.60 3.19 527806
80 0.036 2.22 1200 2000 16 38.40 3.07 523570
90 0.036 2.50 1200 2000 14 33.60 3.02 506289
100 0.036 2.78 1200 2000 13 31.20 3.12 505404
120 0.036 3.33 1200 2000 11 26.40 3.17 506270
140 0.036 3.89 1200 2000 9 21.60 3.02 506271
150 0.036 4.17 1200 2000 8 19.20 2.88 506272
160 0.036 4.44 1200 2000 8 19.20 3.07 506275
200 0.036 5.56 1200 2000 6 14.40 2.88 613605

Документи за изтегляне

Документи за изтегляне

Filename
Дата
Език
TD SMARTROOF THERMAL
Copy clipboard icon

January 2020

Български

The download url has been copied to your clipboard