Каменна минерална вата - SmartRoof Norm

SmartRoof Norm

Описание

Изолационна плоча за плосък покрив.

SmartRoof Norm е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.

Характеристики

  • Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.037 W/mK
  • Звукоизолация- Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Отлични якостни характеристики
  • Висока противопожарна защита
  • Отлични топлоизолационни характеристики
  • Стабилност и компактност
  • Устойчивост на стареене
  • Лесен и бърз монтаж 

Детайли

ФормаПлоча
С кашировка или без кашировкаБез кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращениеСимволСтойностМерна единицаСтандарт
Коефициент на топлинна проводимостλD0.037W/mKEN 12667
Клас по реакция на огънКласA1EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, TКласТ5EN 823
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y)σ10>60kPaEN 826
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TRσmt>10kPaEN 1607
Точково натоварване, PL(5)Fp>550NEN 12430
Дифузно съпротивление на водни пари, MUμ~ 1EN 12086
Съпротивление на въздушен поток, AFr>5kPa·s/m2EN 29053

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm)λD (W/mK)R (m2K/W)Ширина (mm)Дължина (mm)Брой плочи/ палетm2/ палетm3/ палетSAP код/ палет
500.0371.35120020002662.403.12534837
600.0371.62120020002252.803.17521080
700.0371.89120020001945.603.19534839
800.0372.16120020001638.403.07521083
900.0372.43120020001433.603.02591616
1000.0372.70120020001331.203.12521086
2000.0375.4112002000614.402.88669977

Документи за изтегляне

Документи за изтегляне

Filename
Дата
Език
TD SMARTROOF NORM
Copy clipboard icon

January 2020

Български

The download url has been copied to your clipboard