Каменна минерална вата - SmartRoof Norm

SmartRoof Norm

Описание

Изолационна плоча за плосък покрив.

SmartRoof Norm е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.

Характеристики

  • Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.037 W/mK
  • Звукоизолация- Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Отлични якостни характеристики
  • Висока противопожарна защита
  • Отлични топлоизолационни характеристики
  • Стабилност и компактност
  • Устойчивост на стареене
  • Лесен и бърз монтаж 

Детайли

Форма Плоча
С кашировка или без кашировка Без кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица Стандарт
Коефициент на топлинна проводимост λD 0.037 W/mK EN 12667
Клас по реакция на огън Клас A1 EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, T Клас Т5 EN 823
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) σ10 >60 kPa EN 826
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR σmt >10 kPa EN 1607
Точково натоварване, PL(5) Fp >550 N EN 12430
Дифузно съпротивление на водни пари, MU μ ~ 1 EN 12086
Съпротивление на въздушен поток, AFr >5 kPa·s/m2 EN 29053

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm) λD (W/mK) R (m2K/W) Ширина (mm) Дължина (mm) Брой плочи/ палет m2/ палет m3/ палет SAP код/ палет
50 0.037 1.35 1200 2000 26 62.40 3.12 534837
60 0.037 1.62 1200 2000 22 52.80 3.17 521080
70 0.037 1.89 1200 2000 19 45.60 3.19 534839
80 0.037 2.16 1200 2000 16 38.40 3.07 521083
90 0.037 2.43 1200 2000 14 33.60 3.02 591616
100 0.037 2.70 1200 2000 13 31.20 3.12 521086
200 0.037 5.41 1200 2000 6 14.40 2.88 669977

Документи за изтегляне

Документи за изтегляне

Filename
Дата
Език
TD SMARTROOF NORM
Copy clipboard icon

January 2020

Български

The download url has been copied to your clipboard