Каменна минерална вата - SmartRoof Base

SmartRoof Base

Описание

Изолационна плоча за плосък покрив.

SmartRoof Base е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.

Характеристики

  • Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
  • Звукоизолация- Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Отлични топлоизолационни характеристики
  • Висока противопожарна защита
  • Много добри якостни характеристики
  • Стабилност и компактност
  • Устойчивост на стареене
  • Лесен и бърз монтаж

Детайли

ФормаПлоча
С кашировка или без кашировкаБез кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращениеСимволСтойностМерна единицаСтандарт
Коефициент на топлинна проводимостλD0.035W/mKEN 12667
Клас по реакция на огънКласA1EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, TКласТ5EN 823
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y)σ10>30kPaEN 826
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TRσmt>7.5kPaEN 1607
Точково натоварване, PL(5)Fp>300NEN 12430
Дифузно съпротивление на водни пари, MUμ~ 1EN 12086

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm)λD (W/mK)R (m2K/W)Ширина (mm)Дължина (mm)Брой плочи/ палетm2/ палетm3/ палетSAP код/ палет
500.0351.43120020002662.403.12534630
600.0351.71120020002252.803.17522921
800.0352.29120020001638.403.07534637
900.0352.57120020001433.603.02534876
1000.0352.86120020001331.203.12521061
1200.0353.43120020001126.403.17521065
1400.0354.0012002000921.603.02521066
1500.0354.2912002000819.202.88524419
1600.0354.5712002000819.203.07521068
2000.0355.7112002000614.402.88521069

Документи за изтегляне

Документи за изтегляне

Filename
Дата
Език
TD SMARTROOF BASE
Copy clipboard icon

January 2020

Български

The download url has been copied to your clipboard