Каменна минерална вата - SmartRoof Base

SmartRoof Base

Описание

Изолационна плоча за плосък покрив.

SmartRoof Base е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.

Характеристики

  • Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
  • Звукоизолация- Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Отлични топлоизолационни характеристики
  • Висока противопожарна защита
  • Много добри якостни характеристики
  • Стабилност и компактност
  • Устойчивост на стареене
  • Лесен и бърз монтаж

Детайли

Форма Плоча
С кашировка или без кашировка Без кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица Стандарт
Коефициент на топлинна проводимост λD 0.035 W/mK EN 12667
Клас по реакция на огън Клас A1 EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, T Клас Т5 EN 823
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) σ10 >30 kPa EN 826
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR σmt >7.5 kPa EN 1607
Точково натоварване, PL(5) Fp >300 N EN 12430
Дифузно съпротивление на водни пари, MU μ ~ 1 EN 12086

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm) λD (W/mK) R (m2K/W) Ширина (mm) Дължина (mm) Брой плочи/ палет m2/ палет m3/ палет SAP код/ палет
50 0.035 1.43 1200 2000 26 62.40 3.12 534630
60 0.035 1.71 1200 2000 22 52.80 3.17 522921
80 0.035 2.29 1200 2000 16 38.40 3.07 534637
90 0.035 2.57 1200 2000 14 33.60 3.02 534876
100 0.035 2.86 1200 2000 13 31.20 3.12 521061
120 0.035 3.43 1200 2000 11 26.40 3.17 521065
140 0.035 4.00 1200 2000 9 21.60 3.02 521066
150 0.035 4.29 1200 2000 8 19.20 2.88 524419
160 0.035 4.57 1200 2000 8 19.20 3.07 521068
200 0.035 5.71 1200 2000 6 14.40 2.88 521069

Документи за изтегляне

Документи за изтегляне

Filename
Дата
Език
TD SMARTROOF BASE
Copy clipboard icon

January 2020

Български

The download url has been copied to your clipboard