Каменна минерална вата - NaturBoard VENTI PLUS

NaturBoard VENTI PLUS

Описание

Изолационна плоча за вентилируема фасада.

NaturBoard VENTI PLUS е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към полутвърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.

За по-лесна работа повърхността на всяка плоча NaturBoard VENTI PLUS е маркирана с две ленти, които при полагане на продукта трябва да бъдат от страната на монтажника.

Характеристики

  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
  • Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Стабилност и компактност
  • Водоотблъскване и паропропускливост
  • Повишена защита в случай на пожар
  • Устойчивост на стареене
  • Безвреден за здравето и околната среда материал

  • Ползи от ECOSE® Technology:

           - без добавен формалдехид

           - приятна за работа              

           - без мирис

           - по-малко прах              

           - лесно се реже до желаните размери

Детайли

Форма Плоча
С кашировка или без кашировка Без кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица Стандарт
Коефициент на топлинна проводимост λD 0.035 W/mK EN 12667
Клас по реакция на огън Клас A1 EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, T Клас T5 EN 13501-1
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) σ10 >10 kPa EN 826
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR σmt >5 kPa EN 1607
Кратковременно водопоглъщане, WS Wp ≤ 1 kg/m2 EN 1609
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) Wlp ≤ 3 kg/m2 EN 12087
Дифузно съпротивление на водни пари, MU μ ~1 EN 12086
Съпротивление на въздушен поток, AFr > 5 kPa·s/m2 EN 29053

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm) λD (W/mK) R (m2K/W) Ширина (mm) Дължина (mm) Брой плочи/ пакет m2/ пакет m3/ пакет SAP код/ пакет
30 0.035 0.86 600 1000 10 4.80 0.19 652956
50 0.035 1.43 600 1000 6 3.60 0.18 2422940
60 0.035 1.71 600 1000 5 3.00 0.18 2432647
70 0.035 2.00 600 1000 5 3.00 0.21 615071
80 0.035 2.29 600 1000 4 2.40 0.19 2422941
100 0.035 2.86 600 1000 3 1.80 0.18 2422906
130 0.035 3.71 600 1000 3 1.80 0.23 666893
150 0.035 4.29 600 1000 2 1.20 0.18 630010
200 0.035 5.71 600 1000 2 1.20 0.24 627579

Документи за изтегляне

Документи за изтегляне

Filename
Дата
Език
TD NATURBOARD VENTI PLUS
Copy clipboard icon

January 2018

Български

The download url has been copied to your clipboard

Ресурси

Ресурси

Filename
Технически листи
Брошури и Каталози

The download url has been copied to your clipboard