Каменна минерална вата - FKD-S Thermal

FKD-S Thermal

Описание

Изолационна плоча за система контактна фасада (ETICS).

FKD-S Thermal е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към твърдите изделия. Продуктът има много добри топлоизолационни характеристики- нисък коефициент на топлопроводност, което осигурява отлична топлинна защита на сградата. FKD-S Thermal е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене, химически неутрален и високо паропропусклив. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.

FKD-S Thermal е предназначен за топло- и звукоизолация и противопожарна защита на външна стена в ETICS система за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, както и за изпълняването на негорими противопожарни ивици.

За по-лесна работа повърхността на всяка плоча FKD-S Thermal е маркирана с две ленти, които при полагане на продукта трябва да бъдат от страната на монтажника.

Характеристики

  • Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
  • Звукоизолация- Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Много добри топлоизолационни характеристики
  • Висока противопожарна защита
  • Много добри якостни характеристики
  • Висока паропропускливост
  • Постоянство на размерите
  • Естествен и дълговечен материал
  • Устойчивост на химикали, микроорганизми, птици и гризачи

Детайли

Форма Плоча
С кашировка или без кашировка Без кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица Стандарт
Коефициент на топлинна проводимост λD 0.035 W/mK EN 12667
Клас по реакция на огън Клас A1 EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, T Клас T5 EN 13501-1
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) σ10 >30 kPa EN 826
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR σmt >10 kPa EN 1607
Кратковременно водопоглъщане, WS Wp ≤ 1 kg/m2 EN 1609
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) Wlp ≤ 3 kg/m2 EN 12087
Дифузно съпротивление на водни пари, MU μ ~1 EN 12086

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm) λD (W/mK) R (m2K/W) Ширина (mm) Дължина (mm) Брой плочи/ пакет m2/ пакет m3/ пакет SAP код/ пакет
30 0.035 0.86 600 1000 10 6.00 0.18 538800
40 0.035 1.14 600 1000 8 4.80 0.19 538664
50 0.035 1.43 600 1000 7 4.20 0.21 504516
60 0.035 1.71 600 1000 5 3.00 0.18 504519
70 0.035 2.00 600 1000 4 2.40 0.17 504520
80 0.035 2.29 600 1000 4 2.40 0.19 504525
100 0.035 2.86 600 1000 3 1.80 0.18 504492
120 0.035 3.43 600 1000 2 1.20 0.14 504493
130 0.035 3.71 600 1000 2 1.20 0.16 504494
140 0.035 4.00 600 1000 2 1.20 0.17 504495
150 0.035 4.29 600 1000 2 1.20 0.18 504496
160 0.035 4.57 600 1000 2 1.20 0.19 504497
180 0.035 5.14 600 1000 2 1.20 0.22 504500
200 0.035 5.71 600 1000 2 1.20 0.24 504506
220 0.035 6.29 600 1000 1 0.60 0.13 504508

Документи за изтегляне

Документи за изтегляне

Filename
Дата
Език
TD FKD-S THERMAL
Copy clipboard icon

January 2020

Български

The download url has been copied to your clipboard

Ресурси

Ресурси

Filename
Технически листи
Брошури и Каталози

The download url has been copied to your clipboard