Каменна минерална вата - FKD-S Thermal

FKD-S Thermal

Описание

Изолационна плоча за система контактна фасада (ETICS).

FKD-S Thermal е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към твърдите изделия. Продуктът има много добри топлоизолационни характеристики- нисък коефициент на топлопроводност, което осигурява отлична топлинна защита на сградата. FKD-S Thermal е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене, химически неутрален и високо паропропусклив. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.

FKD-S Thermal е предназначен за топло- и звукоизолация и противопожарна защита на външна стена в ETICS система за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, както и за изпълняването на негорими противопожарни ивици.

За по-лесна работа повърхността на всяка плоча FKD-S Thermal е маркирана с две ленти, които при полагане на продукта трябва да бъдат от страната на монтажника.

Характеристики

  • Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
  • Звукоизолация- Отлична звукоизолация в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Много добри топлоизолационни характеристики
  • Висока противопожарна защита
  • Много добри якостни характеристики
  • Висока паропропускливост
  • Постоянство на размерите
  • Естествен и дълговечен материал
  • Устойчивост на химикали, микроорганизми, птици и гризачи

Детайли

ФормаПлоча
С кашировка или без кашировкаБез кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращениеСимволСтойностМерна единицаСтандарт
Коефициент на топлинна проводимостλD0.035W/mKEN 12667
Клас по реакция на огънКласA1EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, TКласT5EN 13501-1
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y)σ10>30kPaEN 826
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TRσmt>10kPaEN 1607
Кратковременно водопоглъщане, WSWp≤ 1kg/m2EN 1609
Дълговременно водопоглъщане, WL(P)Wlp≤ 3kg/m2EN 12087
Дифузно съпротивление на водни пари, MUμ~1EN 12086

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm)λD (W/mK)R (m2K/W)Ширина (mm)Дължина (mm)Брой плочи/ пакетm2/ пакетm3/ пакетSAP код/ пакет
300.0350.866001000106.000.18538800
400.0351.14600100084.800.19538664
500.0351.43600100074.200.21504516
600.0351.71600100053.000.18504519
700.0352.00600100042.400.17504520
800.0352.29600100042.400.19504525
900.0352.57600100031.800.16504540
1000.0352.86600100031.800.18504492
1200.0353.43600100021.200.14504493
1300.0353.71600100021.200.16504494
1400.0354.00600100021.200.17504495
1500.0354.29600100021.200.18504496
1600.0354.57600100021.200.19504497
1800.0355.14600100021.200.22504500
2000.0355.71600100021.200.24504506
2200.0356.29600100010.600.13504508

Документи за изтегляне

Документи за изтегляне

Filename
Дата
Език

January 2020

Български

The download url has been copied to your clipboard


Ресурси

Ресурси

Filename
Технически листи
Брошури и Каталози

The download url has been copied to your clipboard