Специални продукти - CLT Thermal

CLT Thermal

Описание

Предимства

---

Детайли

ФормаПлоча

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращениеСимволСтойностМерна единицаСтандарт
Коефициент на топлинна проводимостλD0.037W/mKEN 12667
Клас по реакция на огънКласA1EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, TКласТ5EN 823
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y)σ10>40kPaEN 826
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TRσmt>40kPaEN 1607
Кратковременно водопоглъщане, WSWp≤ 1kg/m2EN 1609
Дълговременно водопоглъщане, WL(P)Wlp≤ 3kg/m2EN 12087

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm)λD (W/mK)R (m2K/W)Ширина (mm)Дължина (mm)Брой плочи/ палетm2/ палетm3/ палетSAP код/ палет
800.0372.1620012007518.001.40706036
1000.0372.7020012006014.401.40704265
1200.0373.2420012005012.001.40703235
1500.0374.052001200409.601.40706037