Стъклена минерална вата - Classic 040 Alu

Classic 040 Alu

Описание

Мултифункционална изолационна ролка с алуминиево фолио.

Classic 040 Alu е ролка от минерална вата с ECOSE® Technology, едностранно каширана с алуминиево фолио. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, устойчив на стареене и химически неутрален. Той осигурява добра топлинна изолация и висока звуко- и пожарозащита. 

Характеристики

  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.040 W/mK
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал

Предимства

  • Добри топлоизолационни характеристики
  • Висока противопожарна защита
  • Бърз и лесен монтаж
  • Постоянство на размерите и идеално запълване на пространството
  • Компактно пакетиране- лесно пренасяне и съхранение
  • Ползи от ECOSE® Technology:

           - без добавен формалдехид

           - приятна за работа              

           - без мирис

           - по-малко прах              

           - лесно се реже до желаните размери

Детайли

Форма Ролка
С кашировка или без кашировка С кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица Стандарт
Коефициент на топлинна проводимост λD 0.040 W/mK EN 12667
Клас по реакция на огън Клас C-s1,d0 EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, T Клас T1 EN 823
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR > 2 два пъти теглото
Дифузно съпротивление на водни пари, MU μ ~ 1 EN 12086

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm) λD (W/mK) R (m2K/W) Ширина (mm) Дължина (mm) m2/ пакет Брой пакети/ палет m2/ палет SAP код/ палет
50 0.040 1.25 1200 10000 12.00 40 480.00 492888

Документи за изтегляне

Документи за изтегляне

Filename
Дата
Език
TD CLASSIC 040 ALU
Copy clipboard icon

January 2020

Български

The download url has been copied to your clipboard