Специални продукти - Chimenea S DP 10 Alu

Chimenea S DP 10 Alu

Описание

Изолационна плоча от каменна минерална вата с алуминиево фолио за камини.

Chimenea S DP 10 Alu е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания. Едностранно каширан е с алуминиево фолио.

Характеристики

  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
  • Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • предназначен е за продължителна работа при постоянна температура до 650 °C
  • не отделя мирис по време на експлотация
     

Детайли

ФормаПлоча
С кашировка или без кашировкаС кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращениеСимволСтойностМерна единицаСтандарт
Коефициент на топлинна проводимостλD0.035W/mKEN 12667
Клас по реакция на огънКласА1EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, TКласТ5EN 823
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TRσmt> 7.5kPaEN 1607
Дифузно съпротивление на водни пари, MUμ~1EN 12086

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm)λD (W/mK)R (m2K/W)Ширина (mm)Дължина (mm)m2/ палетSAP код/ палет
300.0350.866001000100.802422052

Документи за изтегляне

Документи за изтегляне

Filename
Дата
Език
TD CHIMENEA S DP 10 ALU
Copy clipboard icon

January 2020

Български

The download url has been copied to your clipboard