Специални продукти - Chimenea S DP 10 Alu

Chimenea S DP 10 Alu

Описание

Изолационна плоча от каменна минерална вата с алуминиево фолио за камини.

Chimenea S DP 10 Alu е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания. Едностранно каширан е с алуминиево фолио.

Характеристики

  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
  • Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • предназначен е за продължителна работа при постоянна температура до 650 °C
  • не отделя мирис по време на експлотация
     

Детайли

Форма Плоча
С кашировка или без кашировка С кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица Стандарт
Коефициент на топлинна проводимост λD 0.035 W/mK EN 12667
Клас по реакция на огън Клас А1 EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, T Клас Т5 EN 823
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR σmt > 7.5 kPa EN 1607
Дифузно съпротивление на водни пари, MU μ ~1 EN 12086

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm) λD (W/mK) R (m2K/W) Ширина (mm) Дължина (mm) m2/ палет SAP код/ палет
30 0.035 0.86 600 1000 100.80 2422052

Документи за изтегляне

Документи за изтегляне

Filename
Дата
Език
TD CHIMENEA S DP 10 ALU
Copy clipboard icon

January 2020

Български

The download url has been copied to your clipboard