Специални продукти - AKUSTIK BOARD

AKUSTIK BOARD

Приложение

 • SepWallsGreen.png
 • LoftGreen.png
 • IWIGreen.png

Описание

Изолационна плоча за вътрешна преградна стена, външна стена- изолация отвътре (предстенна обшивка) и окачен таван.

Akustik Board е специален продукт от минерална вата с ЕCOSE®Technology с повишени звукопоглъщащи характеристики. Предлага се на плочи със специални размери за сух монтаж на преграднa стена, предстенна обшивка и окачен таван. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.

Характеристики

 • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.037 W/mK
 • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
 • Противопожарна защита - клас по реакция на огън А1 - негорим материал

Предимства

 • Високо ниво на звукова абсорбция
 • Много добри топлоизолационни харектеристики 

 • Висока противопожарна защита

 • Бърз и лесен монтаж

 • Постоянство на размерите и идеално запълване на пространството

 • Компактно пакетиране - лесно пренасяне и съхранение 
 • Ползи от ECOSE® Technology:

            - без добавен формалдехид

            - приятна за работа          

            - без мирис

           - по-малко прах              

           - лесно се реже до желаните размери

Детайли

Форма Плоча
С кашировка или без кашировка Без кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица Стандарт
Коефициент на топлинна проводимост λD 0.037 W/mK EN 12667
Клас по реакция на огън Клас А1 EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, T Клас Т2 EN 823
Съпротивление на въздушен поток, AFr >5 kPa·s/m2 EN 29053

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm) λD (W/mK) R (m2K/W) Ширина (mm) Дължина (mm) Брой плочи/ пакет m2/ пакет Брой пакети/ палет m2/ палет SAP код/палет
50 0.037 1.35 600 1250 16 12.00 28 336.00 673175
75 0.037 2.03 600 1250 10 7.50 28 210.00 673181
100 0.037 2.70 600 1250 8 6.00 28 168.00 673184

Документи за изтегляне

Документи за изтегляне

Filename
Дата
Език
TD AKUSTIK BOARD
Copy clipboard icon

January 2019

Български

The download url has been copied to your clipboard

Видео