Кампания за стъклена минерална вата Кнауф Инсулейшън

ОЧАКВАНО АТРАКТИВНИ ПРОДУКТИ С НЕОЧАКВАНО АТРАКТИВНИ НАГРАДИ

By Knauf Insulation
October 04, 2022

Кнауф Инсулейшън организира кампания за всички продукти стъклена минерална вата с много атрактивни награди.

ВСЯКА ПОКУПКА ВОДИ КЪМ НАГРАДА

Награда се получава при закупени 3, 5, 10, 15 или 20 палета стъклена минерална вата Кнауф Инсулейшън.
Могат да се комбинират няколко покупки за натрупване на необходимия брой палети.

GMW_campaign_KnaufInsulation_presents

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


Продуктите, участващи в играта са: продуктова гама NatuRoll, продуктова гама Classic,
продуктова гама TP и MPN, продуктова гама Unifit, продуктова гама Akustik.


Закупете най-малко 3 палета стъклена минерална вата Кнауф Инсулейшън с Ecose® Technology
в рамките на периода на кампанията 01.10.2022 - 31.10.2022 г.


Необходимо е да изпратите на регионалните търговски представители на Кнауф Инсулейшън
снимана или сканирана фактура като доказателство за покупката по Viber или на Email.

Григор Митров - София и регион София: +359 882 29 04 58 | [email protected]


Росен Съръгеров - Северна България: +359 888 22 45 29 | [email protected]


Александър Зафиров - Южна България: +359 882 47 86 22 | [email protected]

Фактурите трябва да бъдат изпратени най-късно до 04.11.2022 г.


В кампанията участват всички фактури издадени след 15.09.2022 г. включително.


Наградите ще бъдат доставяни до 30 дни след приключване на кампанията.

Уведомяваме ви, че удължаваме срока за участие в кампанията „Очаквано атрактивни продукти с неочаквано атрактивни награди“ до 25.11.2022.

За получаване на желаните награди фактурите за закупените продукти минерална вата, участващи в кампанията трябва да бъдат изпратени до регионалните търговски представители на Кнауф Инсулейшън ЕООД до 09.12.2022.

Кампанията е насочена към клиенти на директните дистрибутори на Кнауф Инсулейшън.


Списък с дистрибутори ТУК.
Пълния текст на условията можете да прочетете ТУК.