Логистичен Център Братя Вайс (Gebrueder Weiss)

Логистичен Център Братя Вайс (Gebrueder Weiss)

Логистичен Център Братя Вайс (Gebrueder Weiss), с. Мусачево

 

Контрактор:  Юнг Проект ЕООД

Изпълнител на покрива:  Хидромакс ЕООД

Плосък покрив, изпълнен с продукти на Knauf Insulation:

Обща площ 10 500 м2

DDP X 80 mm в 2 слоя 

 

Products used
ИМЕ НА ПРОЕКТА Логистичен Център Братя Вайс (Gebrueder Weiss)