Кнауф Инсулейшън представя Годишен обзор 2018

By Knauf Insulation on October 30, 2018

Изданието разкрива как компанията поставя клиентите, колегите, общността и планетата в центъра на всичко, което прави.

Кнауф Инсулейшън има удоволствието да обяви публикуването на своя Годишен обзор 2018 - Insulation Matters - разкриващ новаторските решения, непрекъснатото развитие и иновации, насочени към клиентите.

Този доклад дава живот на нашите ценности - Challenge. Create. Care – и доказва как постоянно предизвикваме себе си да създаваме и развиваме нови концепции и решения, като се фокусираме върху нещата, които наистина имат значение: нашите клиенти, колеги, общностите и планетата.

Нашата планета

 • Как националните стратегии за саниране на сгради ще помогнат за повишаването на енергийната ефективност, за благосъстоянието на хората и справянето с климатичните промени – и как нашите решения, могат да помогнат
 • Как нашите решения за зелени покриви Urbanscape®  могат да помогнат на градовете да преодолеят последиците от климатичните промени и да допринесат за по-устойчивото градско планиране
 • Как подехме нова инициатива на Европейската комисия за зелено строителство за борба с климатичните промени
 • Как допринасяме за кръговата икономика и управляваме нашите емисии срещу предизвикателството на работата на пълна мощност.

Нашите клиенти

 • Как помагаме на монтажниците да извлекат повече ползи от дейността си
 • Как можем да помогнем на архитекти и проектанти да се ориентират в непрекъснато усложняващите се системи за оценяване на „зелени сгради“
 • Как спомагаме за подобряване на пожарната безопасност на сградите още от самото начало, при проектирането им
 • Как работим прецизно за подобряване на реалното потребление на енергия в сградите след тяхното реновиране и въвеждането на био-базирана ECOSE технология на производство на свързващото вещество вече и в нашите изолационни решения от каменна минерална вата
 • Как разработваме индивидуализирани решения за производителите и индустрията и поставяме началото на иновативни изследвания в областта на изолациите
 • По какъв начин нашите системи за изолация дават тласък на бизнеса на нови строителни фирми, включително на такива, работеши с готови сглобяеми конструкции
 • Как правим достъпни нашите изолационни решения за повече пазари, благодарение на нови инвестиции в Европа и Азия

Нашите колеги

 • Как насърчаваме колегите си в цялата компания
 • Как поставяме безопасността на първо място във всеки един завод
 • Как спомагаме за подобряване живота на местните общности

 

Жан-Клод Карлин, Изпълнителен директор на Кнауф Инсулейшън, сподели: „Делата казват повече от думите и този доклад извежда на преден план начина, по който ние поставяме устойчивото развитие в центъра на всичко, което правим. Той показва как с новаторство успяваме да подобрим зелените сгради, за да бъдат възпрепятствани климатичните промени и да се спомогне за един по-добър свят, благодарение на иновативните ни решения и услуги.”

„Обзорът разкрива как инвестираме непрекъснато в нови производствени процеси, за да продължим да минимизираме нашия отпечатък върху околната среда. И доказва как за нас служителите и тяхната безопасност са на първо място, както и това те да бъдат горди, първи посланици на нашата динамична компания.”

За да свалите файл с новия ни доклад, натиснете ТУК. За допълнителна информация може да се свържете с contact@knaufinsulation.com

 

За Knauf Insulation (Кнауф Инсулейшън)

Кнауф Инсулейшън има повече от 40 години опит в производството на изолационни материали. В компанията работят над 5,500 души в 35 страни. 38-те производствени предприятия са ситуирани в 16 държави.