Как фасадната изолация може да спаси живота ви при пожар

By Knauf Insulation on February 26, 2020

Каменната минерална вата е негорим материал, който възпрепятства разпространяването на пламъците по външната топлозиолационна система и пренасянето му от етаж на етаж

Обезпечеността на сградата срещу пожар се превръща в един от водещите фактори в проектирането на обществени и жилищни сгради в последните години. Наред с устойчивото строителство и енергийната ефективност, пожарната безопасност е съществено изискване при изпълнение на проектите. Всички сгради трябва да бъдат проектирани и конструирани така, че да се сведе до минимум рискът от пожар и разпространението му, да се постигне максимална стабилност на сградата и възможност за безпроблемна евакуация на жителите.

И това съвсем не е случайно.

Статистиката сочи, че 90% от пожарите избухват в сгради. Междувременно хората прекарват 90% от времето си в сгради. Нужни са само 3 минути, за да бъде обхваната от пламъци цялата стая, а 50% от смъртните случаи – жертви при пожар, са в резултат на вдишване на токсични газове и дим, отделени от горенето на материали. Голяма част от пострадалите в последствие развиват трайни усложнения от белодробен характер.

Защо е важна пожарозащитата

Каменната минерална вата Knauf Insulation е eстествен изолационен материал, който се произвежда от вулканични камъни – доломит и диабаз. Тя е негорима - с най-висок клас по реакция на огън А1, и устойчива на високи температури. Не образува пламтящи частици или капки и не отделя отровни газове при горене. При евентуално възникване на пожар във вътрешността на помещението и излизането му на фасада, топлоизолацията от каменната вата възпрепятства разпространяването на пламъците по външната топлозиолационна система и пренасянето му от етаж на етаж. Осигурява се възможност за евакуация и навременно потушаване на пожара, както и спасяване на голяма част от имуществото.

Минералната вата е негорим материал

Наред с отличната пожарозащита, минералната вата осигурява и отлична топлоизолациязвукоизолацияпаропропускливост на топлоизолационната система (стените „дишат“), като по този начин се създава перфектен микроклимат в помещенията. И не на последно място – камъкът не старее. Затова и каменната вата е изключително устойчив продукт – тя не променя свойствата или размерите си с времето, както и температурни колебания. Повече за свойствата й, прочетете тук.

Все по-голям е броят на инвеститорите, които искат да построят и сертифицират своите сгради според принципите на устойчивото развитие. На лице са сериозен опит и компетенция в областта на устойчивия дизайн. Сертификацията реално се превръща в мярка за екологични показатели на обектите.

През юли 2018 г. България се присъедини към редиците на малкото държави-членки на ЕС, които наскоро преработиха съществуващото законодателство или приеха нова нормативна база за строежи и изисквания за пожарна безопасност на високи сгради. С приетите изменения в Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се позволява само незапалими топлоизолационни материали, с клас по реакция на огън А1 и А2 да се използват за топлоизолиране на високи сгради над 28 метра и фасади.

Как се полага система за фасадна топлоизолация с каменна вата и колко е ефективна, вижте във видеото ТУК.