Как да спрете да чувате съседите - решението

By Knauf Insulation on April 16, 2020

Продължителното излагане на шум оказва влияние върху всяка една система в човешкия организъм. Как да се предпазим?

Шумът от улицата и от гръмогласните съседи влошава здравето и води до невъзможност за концентрация, повишени нива на стрес и нервност. За осигуряване на нормални условия на работа или почивка, проникващите в помещенията шумове трябва да бъдат отстранявани или намалявани. В противен случай ето до какво водят те водят до:

  • Намалена работоспособност

  • Загуба на концентрация

  • Раздразнение

  • Безсъние

  • Промяна в настроенията

  • Увреждане на слуха

Каква е разликата между звук и шум?

Звукът - това са механични трептения и вълни с определена честота, които се разпространяват в еластична среда.

Шумът представлява звуци, които се усещат неприятно от човека. Когато източникът на шум се намира извън сградата, шумът е външен, а когато източникът на шум е в сградата/помещението, шумът е вътрешен. В зависимост от характера на звука и неговото въздействие шумът бива въздушен, ударен и структурен.

Какво е въздушен шум?

Какво е въздушен шум?

Звуци, които се генерират и разпространяват по въздуха се наричат въздушни звуци. Звукът възниква в резултат на трептенето на въздушните частици, които са извадени от равновесното си състояние от някакъв външен фактор (източник на звука).

Типични източници на въздушни  звуци са човешката реч, музикалните уредби, телевизорите, музикалните инструменти и др. Физическата характеристика на преградните стени, свързана с тяхната способност да задържат звуци, се нарича изолационна мощност, а мерната единица за звукоизолираща сила е децибелът (dB), мерната единица за звукопоглъщащите характеристики на материалите в нейната структура е коефициентът на звукопоглъщане NRC. Основната защита на сградите от въздушни вътрешни звуци се осигурява от преградните стени.

Преградните стени трябва да бъдат проектирани и изградени по такъв начин, че освен функционалното предназначение да отделят определено пространство, да осигуряват също така звуко- и пожарозащита. Освен това те трябва да служат и за топлоизолация, когато отделят едно отоплявано помещение от друго неотоплявано.

Как да реша проблема с шума и да спра да чувам съседите?

Надеждната звукоизолация подобрява качеството на живот и осигурява повече възможности за пълноценна работа и почивка.

Най-добрият начин да чувате само онова, което искате в дома си, а не какво прави съседът, е да подобрим звукоизолацията на стените. Заради специфичната влакнеста структура на материала, преградните стени и предстенни обшивки с минерална вата осигуряват отлична звукова защита.

Звукоизолация
Структура на минералната вата

Кой продукт да избера?

AKUSTIK BOARD е специален продукт от минерална вата с ЕCOSE®Technology с повишени звукоизолационни характеристики.

Плочите Akustik Board са специално проектирани за звукова изолация и акустичен комфорт. Предлагат се в размери за сух монтаж на преграднa стена, предстенна обшивка и окачен таван. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.

Akustik Board

Как се монтира?

Плочите Akustik Board са гъвкави и лесни за напасване. Монтажът е лесен и бърз, особено ако следвате нашите съвети.

Вижте как се полага Akustik Board в преградна стена стъпка по стъпка: