Инвестициите за енергийната ефективност се изплащат за 1-2 години

By Knauf Insulation
August 01, 2016

Повишаването на енергийната ефективност на промишлените сгради, ведно с това на жилищните такива, крие изключителен потенциал както за икономиката, така и за постигане на поставените амбициозни цели за справяне с климатичните проблеми посредством устойчиви енергийни инициативи, разкри наскоро проведено проучване от European Industrial Insulation Foundation (EiiF).

Проучването установи, че само в 180-те одитирани предприя,  всяка година се губят възможни икономии на енергия, възлизащи на 750,000MW/h, допълнени от 500,000 тона ненужно отделен въглероден двуокис, което количество се равнява на годишните емисии на 100,000 автомобила!

Одитът, известен като Проверка на показателите на енергоефективност в промишлеността (Technical Insulation Performance Checks или TIPCHECKS), разкри също, че инвестициите за подобряване енергийната ефективност на промишлените сгради се изплащат за по-малко от една, до две години, което представлява общ потенциал за икономии възлизащ на 23.5 млн. евро!

В резултат на одитите TIPCHECK, общо 75% от одитираните предприятия планират мерки за подобряване на топлоизолацията, или дори вече са предприели такива.

Резултатите от проучването са публикувани в нов доклад - Harnessing The Potential of Industrial Insulation – публикуван от EiiF, създала програмата TIPCHECK, която изследва и обобщава данните от проведените одити.

Barry Lynham, Директор стратегии и комуникации на Групата Knauf Insulation, също член на EiiF, сподели: „Представете си ползите, които бихме могли да имаме, ако бяхме одитирали с TIPCHECK десетки хиляди промишлени предприятия, а не само 180?“

Щяхме да можем да спестим не само милиони, а милиарди евро, щяхме да успеем да намалим своята енергийна зависимост от залежите на горива и да поемем по път, който наистина да повлияе благоприятно върху климатичните промени в цяла Европа и да допринесе значително за по-високата конкурентноспособност на икономиките ни.“

„Същественото в този доклад е, че той доказва възвръщаемостта на инвестициите в изолация в индустрията във основа на реални примери и финансови разчети. Такава информация би трябвало да бъде изискана от всеки един управляващ промишлено предприятие в Европа“.

Dominique Ristori, Генерален Директор направление Енергия в Европейската комисия, допълва: „Проучването показва по категоричен начин необходимостта от стандартизиране на одитите за енергийна ефективност, както и икономическата обоснованост на мерките за подобряване на топлоизолацията на индустриалните сгради, вкл. като средство за намаляване на въглеродните емисии.“

Три конкретни примера в доклада на Eiif

  • В завода ArcelorMittal в Белгия одитът TIPCHECK разкри, че изолацията на клапаните и фланците в зоните с ключова загуба на топлина може да намали разходите за енергия на предприятието с повече от €28,000 годишно, като периодът за възвръщаемост на инвестицията е едва 8 месеца. Сега предприятието е поискало провеждането на допълнителни одити.
  • В завода Suiker Unie в Холандия одитът TIPCHECK показа, че инвестиция в изолация, възлизаща на €84,000, може да доведе до годишни икономии от €37,000, т.е. ще се изплати за 2 години. В момента предприятието въвежда стратегия за по-добра изолация.
  • Одита в рафинерия в Италия доказа, че липсата на изолация на огромен контейнер води до годишни енергийни загуби за предприятието възлизащи на €430,000 годишно. В резултат собственика реши  да изолира единствено покрива, като периодът за възвръщаемост на инвестицията е две години.

За да се запознаете с още конкретни примери и всички резултати от проучването, кликнете ТУК.

Новини
Кампанията „Устойчиви заедно 3“ за фасадна топлоизолация с каменна вата на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън се провежда за поредна година, като резултатите показват все по-висок интерес от крайни клиенти, монтажници и фирми в строителния бранш.

Връчване на наградите на победителите от кампанията „Устойчиви заедно 3“

Кампанията „Устойчиви заедно 3“ за фасадна топлоизолация с каменна вата на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън се провежда за поредна година, като резултатите показват все по-висок интерес от крайни клиенти, монтажници и фирми в строителния бранш.

В тазгодишната кампания участниците бяха отново в две категории – собственици на сгради (крайни клиенти) и монтажници (бригади).

За всички реализирани обекти по кампанията експерти на Кнауф и Кнауф Инсулейшън оказаха безвъзмездно пълна професионална консултация, съдействие и контрол по време на монтажа на фасадната топлоизолация за максимален енергоефективен резултат и възвръщаемост на инвестицията.

Участниците, изпълнили условията на Кампанията, участваха в томбола за специални награди.

На 29-ти ноември в присъствието на адвокат Диана Колева, чрез специализиран софтуер, бяха изтеглени на случаен принцип победителите – по един от всяка категория:

Ø  Калин Павлов печели гифт карта на стойност 2000 лв. в категория „Собственик“.

Ø  Ведат Ашим печели гифт карта на стойност 2000 лв в категория „Монтажник“

 

Официалното връчване на наградите се проведе на 7-ми февруари в централния офис на Кнауф България.

Тодор Тодоров –мениджър продажби на Кнауф Инсулейшън ЕООД връчи сертификат и гифт карта на стойност 2000 лв. на Калин Павлов.  

Щастливият участник сподели, че е избрал да участва в Кампанията заради доверието във високото качество на продуктите на Кнауф и Кнауф Инсулейшън. Основен аргумент за него е бил качественият контрол от страна на специалистите на двете Кнауф компании по време на целия процес на полагане на фасадната топлоизолация с каменна вата. Той сподели удовлетворението си от партньорите в процеса и даде висока оценка на пълната и лесно достъпна информация в сайта на Кампанията и социалните мрежи.

Видин Бошнаков – търговски директор на Кнауф България, връчи наградата на победителя в категория „Монтажник” - Ведат Ашим.

Ведат сподели, че е решил да участва в Кампанията, заради богатия професионален опит на своята бригада с материали на Кнауф и Кнауф Инсулейшън в България и в чужбина и има доверие на доказаното им качество.

И двамата победители заявиха, че вече са препоръчали Кнауф системата за фасадна топлоизолация с каменна вата на свои близки и познати.

Екипът на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън пожелава на Калин Павлов къща, изпълнена с топлина и радостни моменти, а на Ведат Ашим – още много успешни проекти, с които да доказва своя професионализъм.

23.02.2024