Автоцентър „Диана“

Автоцентър „Диана“

Автоцентър „Диана“, Варна

Главен изпълнител: Комфорт ООД

 

Контактна фасада, изпълнена с продукти на Knauf Insulation:

Обща площ на фасадата 2000 м2

Продукт FKD-S Thermal, 60мм

 

Автоцентър „Диана“
Products used
ИМЕ НА ПРОЕКТА Автоцентър „Диана“