Архитекти

Всички ресурси, от които се нуждаете

Тук ще откриете всички материали, които са необходими на архитекти и специалисти.

Продуктов каталог и др.
Всички технически данни за всеки продукт
Схеми
Защо да строим с KNAUF INSULATION?

Днес сградите трявва да бъдат проектирани и конструирани, така че да гарантират максимални резултати: висока енергийна ефектиивност, сигурност и удобство. С широката си гама от продукти, Knauf Insulation ви осигурява всичко.

Търсите референтни обекти?

Ecose Technology
Търсене на техническа информация

Намерете точния продукт