Указания за инсталиране на зелени покриви

Urbanscape_pokriv
Указания за инсталиране върху плоски покриви

Оборудване

 • Ножица
 • Нож с формата на кука
 • Дренажен съд
 • Метла
 • Облекло за работа /безопасност

Преди инсталация

 • Проверете местните наредби за озеленяване на покриви.
 • Спазвайте изискванията за безопасност за покривни инсталации.
 • Проверете възможността за достъп до електричество и вода.
 • Проверете позицията на отводнителните тръби.


Съхранение на материалите

Съхранявайте всички материали, защитени от пряка слънчева светлина. Уверете се, че теглото на материалите не превишава товароносимостта на покривната и сградна конструкция.


Инсталация

 • Пристъпете към инсталация в рамките на 24 часа след доставката, растителните платна не трябва да се съхраняват във вид на рула за повече от няколко дни (включително времето за транспортиране).
 • Инсталирайте озеленения покрив при температури над точката на замръзване и в условия на ниска скорост на вятъра.


Поддръжка

 • Наторявайте растенията с подхранващ тор Urbanscape, един или два пъти годишно.
 • В зависимост от местните климатични условия трябва да се осигури система за напояване.
 • За сключване на договор за поддръжка и осигуряване на най-добри резултати от озеленяването на покрива се обърнете към Urbanscape.
Етап 1: Подготовка на покрива

Етап 1: Подготовка на покрива

Почистете покрива с метла. Проверете дали водонепроницаемата мембрана не е повредена и осигурете хидроизолация на покрива.

 

 

Етап 2: Мембрана за коренова система

Етап 2: Мембрана за коренова система

Когато водонепроницаемата покривна мембрана не е устойчива към проникване на корени, е необходимо тя да бъде покрита с коренова мембрана Urbanscape Root.

Мембраната за кореновата система трябва да покрива водонепроницаемата мембрана с поне 0,5 м препокриване от всички страни. Фиксирайте кореновата мембрана, за да предотврати повдигането й от вятъра.

Изрежете кореновата мембрана в местата, където ще се инсталират дренажните съдове. Не режете директно върху водонепроницаемата мембрана. От съображения за безопасност и защита на кореновата мембрана използвайте нож с формата на кука. Не използвайте макетен или обикновен нож.

 

 

Етап 3: Система за отводняване Urbanscape

Етап 3: Система за отводняване Urbanscape

Изберете система за отводняване:
(a) Urbanscape отводняване с буфер – панелите са перфорирани от едната страна, за да позволят задържане на водата. Инсталирайте панелите с отворите нагоре, с препокриване.
(b) Urbanscape отводняване без буфер – развийте дренажа и се уверете, че бялата тъкан е от горната страна. При необходимост прикрепете и инсталирайте рулата плътно едно до друго.

 • Покрийте цялата площ на покрива с дренажни панели/рула.
 • Изрежете дренажните панели/рула в местата, където ще се инсталират дренажните съдове. От съображения за безопасност и защита на дренажните панели/рула използвайте нож с формата на кука. Не използвайте макетен или обикновен нож.

 

 

Етап 4: Urbanscape Green Roll

Етап 4:  Urbanscape Green Roll

Развивайте рулото Urbanscape Green Roll напречно на Urbanscape дренажните панели/рула. Инсталирайте Urbanscape Green Roll плътно едно до друго.

Възможно е да оставите непокрита област от 20 см от края на покрива, която да се използва като участък за полагане на чакъл.

При необходимост Urbanscape Green Roll може да се отреже до необходимия размер (за предпочитане с ножица).

 

 

Етап 5: Платно Urbanscape Sedum-mix

Етап 5:  Платно Urbanscape Sedum-mix

Внимателно разгънете слоя Urbanscape Sedum-mix напречно на рулата Urbanscape Green Rolls.

Започнете с платното откъм върха. Проверете положението на платното Urbanscape Sedum-mix преди да го разгънете.

При необходимост Urbanscape Sedum-mix може да се отреже до необходимия размер, с ножица или нож с формата на кука.

Платното Urbanscape Sedum-mix трябва да покрива цялата площ на Urbanscape Green Roll. При насипване на чакъл по краищата се уверете, че площта без растения е на поне 20 см от края на покрива.

 

 

Етап 6: Съдове за отводняване

Етап 6:  Съдове за отводняване

Поставете дренажния съд върху тръбите за отводняване.

Поставете алуминиевия профил около тревата и вмъкнете L –образната страна под дренажните панели/рула Urbanscape.

 

 

Етап 7: Площ с чакъл

Етап 7: Площ с чакъл

Попълнете пространството между края на покрива и платното Urbanscape Sedum-mix с чакъл, с едрина на фракцията 16-32 мм.

Уверете се, че кореновата мембрана Urbanscape е покрита напълно.

Дебелината на слоя насипан чакъл трябва да отговаря на дебелината на платното Urbanscape Sedum-mix.

 

 

Етап 8: След инсталация

Етап 8: След инсталация

Отрежете подаващите се видими краища на кореновата мембрана по краищата на покрива. Не режете директно върху водонепроницаемата мембрана. Не използвайте макетен или обикновен нож.

Попълнете оголените места с чимове трева.

Напоете растенията докато Urbanscape Green Roll се насити с вода.