Външно озеленяване

Външно озеленяване

Промишленият отрасъл на растениевъдството е в непрекъснато търсене на нови растителни среди за отглеждане на зеленчуци и цветя в контролирана среда.

Множество големи оранжерии използват хидропонни системи за отглеждане на растения с употребата на хранителни разтвори в подложки, различни от естествената почва. Основно предимство на този тип земеделие е, че растенията получават точната доза „храна“ за растеж, което води до постигане на оптимални резултати, без необходимост от хербициди или фунгициди.

Често почвата се заменя с минерална вата, осигуряваща добра опора за корените на растенията и позволяваща равномерно разпространение на хранителните вещества. 

Knauf Insulation предлага минерална вата като среда за отглеждане на растения, използвана все повече в оранжериите по целия свят. Нашата последна разработка с патентованата технология ECOSE® Technology  позволява производство на продукт без използване на фенол-формалдехидни свързващи вещества.