Покривно озеленяване

Urbanscape_pokriv

Какво е Urbanscape?

Urbanscape е иновативна, лесна за монтиране система, с висока степен на влагозадържане, специално предназначена за зелени покриви на жилищни, обществени и производствени сгради в градските райони.

Проектирането на сградите с времето се променя, но функцията им остава същата - да осигурят защита, комфорт, топлина през зимата и прохлада през лятото. През по- следните няколко години се обръща все повече внимание на въздействието на сградите върху околната среда и решенията, които предвиждат озеленяване на покривите стават все по-важни.

Зелените покриви надхвърлят понятието за съвременна архитектура и придават ново значение на ролята на сградите в урбанистичното планиране. Целта им е не само да върнат природния елемент в градската среда, но и да предложат решения на важни проблеми, каквито са ефектът на градския топлинен остров и управлението на дъждовните води.


Urbanscape Green Roof е цялостна система, която включва коренова мембрана, дренажна система с или без буфер, Green roll субстрат – уникална патентована основа от минерална вата и слой с растителност. Система за напояване се осигурява в зависимост от местните климатични условия.

URBANSCAPE СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА ЕКСТЕНЗИВНИ (БЕЗ ПРЕДВИДЕН ТРАФИК) ПОКРИВИ.

  • Цялостно решение
  • Отлично разпределение на водата
  • Устойчиво решение
  • Висока хигроскопичност
  • Ефикасен монтаж
  • Висока пожароустойчивост
  • Лекота
  • Топлинна ефективност
  • Звукоизполационни качества
URBANSCAPE – BIG SCAPE

URBANSCAPE – BIG SCAPE

Big Scape – система за зелени покриви, при която елементите се доставят на рула. Препоръчва се за по-голяма площ предвидена за озеленяване.
Всички елементи от системата се доставят отделно, на рула.

URBANSCAPE – MODULAR система

URBANSCAPE – MODULAR система

Препоръчва се за по-малки площи предвидени за озеленяване. Всички елементи на системата, освен кореновата мембрана, се доставят под формата на готови пана с размери 50x50 см.