Fire-teK

Fire-teK

Противопожарната защита е един от най-важните фактори в ОВК (отопление, вентилация и климатизация). Необходими са високоефективна изолация и подходящо средство за предотвратияване на разпространението на пламъци и дим в други зони на сградата.