Фасадна стена - вентилируема фасада

Вентилируема фасада с каменна вата

Същността на вентилируемата фасада е в наличието на междинно пространство - слой въздух, свързан чрез отвори с външната среда, за осигуряване на вентилация между външната защитна фасадна облицовка и останалите слоеве.

ВЪНШНА СТЕНА

Външната стена, като един от строителните елементи, от които се състои обекта, осъществява неговата защита. Целта й е:

  • да защити ползвателите на обектите от студ и прекомерна топлина, от атмосферните влияния, проникване на вятър, прах и замърсен въздух;
  • да създаде благоприятни условия за пребиваване, т.е. да осигури добра акумулация на топлина, за да не се нарушава усещането за комфорт при внезапни промени на външната температура;
  • да осигури паропропускливост, за да се избегне кондензация по външните повърхности, както и във вътрешността на сградата;
  • да осигури икономия на топлинна енергия при отопление на помещенията, съответно да намали топлинния излишък в помещенията, които се охлаждат;
  • да осигури пожароустойчивост на обекта;
  • да осигури защита от външен шум;

Загубите на топлина през външните стени стигат до 40% от общите топлинни загуби в неизолираните сгради, поради което особено внимание се обръща на правилния избор и монтаж на топлоизолационни материали.

РОЛЯ НА ВЕНТИЛАЦИЯТА

Основната роля на вентилацията е да отвежда дифузната водна пара, която през зимния период се движи от вътрешните по-топли помещения към външното пространство, да елиминира евентуално получения конденз, както и да намалява загряването на плътната част на стената през лятото, следователно – да осигурява по-добра защита на вътрешните помещения от високите летни температури.

За да се изпълни това изискване, минималната дебелина на слоя за вентилацията трябва да бъде 2 см, а преминаването на въздуха през този слой – безпрепятствено.

Отворите за вентилация (за вход и изход на въздуха), по височината на стената,  трябва да бъдат с минимална повърхност от 50cmна всеки линеен метър стената.

Вентилираният слой може да бъде с дължина една или няколко етажни височини, или в рамките само на височината на парапета (според инструкцията на производителя на фасадния материал). Препоръчва се специална обработка на отворите, за да се избегне проникване на атмосферни влияния, на инсекти и вредители във вентилационното междинно пространство.

ПРЕДИМСТВА НА МИНЕРАЛНАТА ВАТА в системата на вентилируемата фасада

ТОПЛИННА ЗАЩИТА

Минералната вата е изключителен топлинен изолатор, който осигурява идеална топлинна защита през студените месеци.

Новите поколения минерални вати с подобрен коефициент на топлопроводност λ (от 0, 035 W/mK) предоставят отлична топлинна защита, съобразена с всички видове основни стенни конструкции (решетъчни керамични тухли, бетон, газобетон…). Допълнително предимство е топлинният комфорт през лятото, когато заради структурата и плътността си минералната вата възпрепятства навлизането на топлина отвън.

ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ 

Минералната вата в системата на вентилируемата фасада има ключово предимство - водната пара безпроблемно преминава през стената във въздушния слой без нежелани последици, като конденз например. Минералната вата с коефициент на паропропускливост μ ~1 (приблизително като на въздуха) е идеален избор за изолационен материал от гледна точка на топлинната защита
и дифузията на водните пари.

ПОЖАРОЗАЩИТА

Минералната вата е негорим материал. В системата на вентилируема фасада е от ключово значение да се възпрепятства развитието на пожар в изолационния слой, тъй като в случай на възникнал такъв, огънят моментално ще обхване сградата като се разпространи във вентилируемия слой по цялата височина на фасадата.

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

Със защитата от външния шум най-често се захващаме едва когато се сблъскаме с проблема. Тогава обикновено е късно или е много трудно да се преборим с един от големите на врагове на съвременния живот. Заради специфичната си влакнеста структура минералната вата отлично изолира помещението от външния шум.

ТРАЙНО РЕШЕНИЕ

В зависимост от вида на външна облицовка е възможно изолацията да е пряко изложена на атмосферни влияния през фугите на облицовката. В такъв случай е необходимо да се защити изолационният слой с паропропусклива-водонепропусклива мембрана, която да позволи безпрепятственото преминаване на водните пари във вентилируемия слой и да възпрепятства евентуалното навлажняване на минералната вата. Същевременно мембраната предпазва топлоизолационния слой от охлаждане и по този начин максимално се съхранят качествата на всички елементи от вентилируемата фасадна система.