Скатен покрив

Изолация на скатен покрив с минерална вата

Покривната конструкция е изложена в най-голяма степен на атмосферни влияния (дъжд, сняг, вятър, слънце...), поради което е необходимо да вземем мерки, за качествената и изолация.

Топлоизолация през зимата

Общоизвестно е, че недобре изолираната сграда губи енeргия през обвивката си. По-малко известен е фактът, че най-големият процент от тази енергия „изтича“ именно през скатния покрив (30-35%).

Тъй като стъклената минерална вата Knauf Insulation Unifit 037 притежава изключителни топлоизолационни свойства (λ=0,037W/mK), препоръчваме този продукт да бъде част от нашата система, която ще осигурява приятния уют във Вашето подпокривно пространство.

Стъклената минерална вата Knauf Insulation е произведена по революционната технология ECOSE® Technology, благодарение на която е носител на златен сертификат Eurofins. Този сертификат удостоверява, че помещенията, изолирани с нашата стъклена минерална вата, са с високо качество на вътрешния въздух, което е допълнителна препоръка да използвате този продукт за Вашия покрив.

Защита от прегряване през лятото

Благодарение на по-високата си плътност каменната минерална вата Knauf Insulation NaturBoard FIT PLUS има по-висок топлинен капацитет.

Тази характеристика на каменната минерална вата й осигурява предимство в сравнение с останалите топлоизолационни материали, тъй като драстично намалява влиянието на високата външна температура, като по този начин предотвратява прегряването през летния период.

Пожарозащита

Когато избухне пожар, покривната конструкция е особено податлива на последващо разпространение на пожара.

Затова към изолационните материали, освен всички други изисквания, се поставя и това за висока степен на сигурност по отношение на пожарозащитата. Важно е да се взема под сериозно внимание категорията на пожароустойчивост на вложените материали.

Изолационните материали от стъклена и каменна минерална вата Knauf Insulation са с клас на реакция на огън А1което означава, че са негорими. Високата точка на топене на материалите от каменна минерална вата над 1000°С гарантира най-висока сигурност при пожар.

Спокойствие и почивка

Шумът от самолети, автомобилен транспорт или от съседната строителна площадка може до голяма степен да наруши качеството на живот.

Каменната и стъклена минерални вати Кнауф Инсулейшън сa звукоизолатори и възпрепятстват разпространението на шума.

Причината се крие във влакнестата им структура. 

Видео