Фасадна стена - изолация отвътре (предстенна обшивка)

Топлинните загуби през външните стени достигат до 40% от общите топлинни загуби в неизолирана сграда. По тази причина полагането на изолация върху външните стени винаги е първата стъпка за постигане на енергийна ефективност на обектите и подобряване на топлинната им обвивка.

ТОПЛИННА ЗАЩИТА

Минералната вата е превъзходен топлинен изолатор, който осигурява идеална топлинна защита през студените месеци.
Новите поколения минерални вати с подобрен коефициент на топлопроводност λ (от 0, 034 W/mK) предоставят отлична топлозащита, съобразена с всички видове основни стенни конструкции (решетъчни керамични тухли, бетон, газобетон…). Допълнително предимство е топлинният комфорт през лятото, когато заради структурата и плътността си минералната вата възпрепятства навлизането на топлина в обекта.