СТЕНИ

Фасадна стена - контактна фасада (ETICS)

а

   

 Фасадна стена- изолация отвътре (предстенна обшивка)

             

 

Фасадна стена- вентилируема фасада