СТЕНИ

Фасадна стена - контактна фасада (ETICS)

Фасадна стена - контактна фасада (ETICS)

   

Фасадна стена - изолация отвътре (предстенна обшивка)

 Фасадна стена- изолация отвътре (предстенна обшивка)

             

 

Фасадна стена- вентилируема фасада

Фасадна стена - вентилируема фасада