Плосък покрив

Предубеждение е, че плоските покриви са по-лошо решение от скатните.

Проучване на щетите, възникнали по плоски покриви в ЕС, доказва, че над 80% от тях са в резултат на неправилно проектиране и изпълнение на строителните работи, преди всичко поради непознаване на строителната физика.

ЗАЩО ПЛОСЪК ПОКРИВ?

Всеки покрив трябва да бъде механически устойчив, здрав и стабилен, като основните му функции е да защитава вътрешното пространство от атмосферните влияния.

През последните 50 години плоският покрив е абсолютно доминиращ избор като вид покрив за обществени, жилищни и сгради смесен тип.

ВИДОВЕ ПЛОСКИ ПОКРИВИ

  • Неизползваеми покриви
  • Използваеми покриви (покривни тераси)
  • Зелени покриви

ПОЖАРОЗАЩИТА

За пожара и катастрофалните му последствия обикновено мислим, когато е твърдо късно, т.е., когато той вече се е случил. Затова е важно да помислим предварително, за да може решенията, които вземаме и изпълняваме, да осигурят съответната защита от пожар и да предотвратят загубата на човешки живот и материалните щети.

Когато става дума за система многослоен покрив с топлоизолация от каменна вата, осигурената от нея пожарозащита е на най-високо ниво в сравнение с останалите системи за плоски покриви.

Кнауф Инсулейшън притежава Протоколи за изпитание на Института ИМС (Институт за изпитване на материала) за многослойна система за плосък покрив, във всичко съответстваща на стандарта SRPS U.J1.110:1986.

При пожар отвътре пожароустойчивостта на покривната конструкция е 60 минути, при пожар отвън покривното покритие е с пожароустойчивост също 60 минути.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЕБЕЛИНА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИИТЕ

ЗА НОВИ ОБЕКТИ:

За плосък покрив над отопляемо помещение е необходимо да се направи топлоизолация от каменна минерална вата с дебелина минимум 14см.

ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ (енергийно саниране):

За съществуващи обекти препоръчваме да се положи най-малко 14см топлоизолация (взима се предвид и съществуващата изолация, ако отговаря на необходимите топлинни характеристики и изискванията за трайност).