ПОДОВЕ И ТАВАНИ

Междуетажна подова конструкция

а

   

Последна междуетажна плоча на неотопляемо подпокривно пространство (Под на таван)

             

 

Подова плоча над неотоплаем подземен гараж (Подова плоча над гараж)

 

 

UC

Окачен таван