ПОДОВЕ И ТАВАНИ

Междуетажна подова конструкция

Междуетажна подова конструкция

   

Последна междуетажна плоча на неотопляемо подпокривно пространство (Под на таван)

             

 

Подова плоча над неотоплаем подземен гараж (Подова плоча над гараж)

 

 

Скосен покрив

Окачен таван