ПОДОВЕ И ТАВАНИ

Междуетажна подова конструкция

Междуетажна подова конструкция

   

Окачен таван

Последна междуетажна плоча на неотопляемо подпокривно пространство (Под на таван)

             

 

Подова плоча над неотоплаем подземен гараж (Подова плоча над гараж)

Подова плоча над гараж

 

 

Неизползваемо подпокривно пространство

Окачен таван