News

2017 - Нови продукти и нови опаковки
By Knauf Insulation on February 16, 2017

И тази година Knauf Insulation предлага редица новости в продуктовото си портфолио

Голяма част от нашите продукти скоро ще се появят на пазара в нова опаковка. Новото поколение опаковки на каменната и стъклена минерална вата Knauf Insulation дават модерна визия и осигуряват по-ясна комуникация. Тези опаковки, базирани на корпоративните ни цветове (синьо и бяло), открояват нашия бранд и изтъкват основните характеристики на продуктите. 

1. Нова бяла опаковка със сини и зелени компоненти

Продукти с груповото наименование NaturBoard – вече ще се доставят в нова бяла опаковка със сини и зелени компоненти, която осигурява по-добро съхранение на каменната минерална вата с ECOSE® Technology:

Нова бяла опаковка със сини и зелени компоненти
  • Зеленият цвят е ясен знак, че става дума за продукти с ECOSE® Technology
  • Синият цвят на Knauf изтъква основните характеристики на продуктите (топлинна изолация, без добавен формалдехид, сертификат Eurofins Gold за качеството на въздуха в закрити помещения)

2. Прозрачната опаковка на стъклената минерална вата се заменя с нова

Прозрачната опаковка на стъклената минерална вата се заменя с нова, по-атрактивна бяла опаковка, с компоненти в различни цветове, за да може от сега нататък възможно най-лесно и още на пръв поглед да знаете кой е продуктът, какво е предназначението му, какви са неговите топло- или звукоизолационни характеристики:

а) Топлинна изолация – съчетание на цветове и звезди

мултифункционален продукт

-  Белите ивици и двете звезди означават  мултифункционален продукт

добра топлинна защита

- Синият цвят и трите звезди върху опаковките на стъклената минералната вата на рула и плочи означават добратоплинна защита

отлични топлоизолационни характеристики

- Зеленият цвят и четирите звезди на опаковката означават отличнитоплоизолационни характеристики на рулата и плочите

 

б) Звукоизолация – съчетание на цвят и символи    

звукоизолация

- Тъмно синият цвят и символът за звукоизолация ясно обозначават продуктите Decibel и Akustik Board, специално разработени за постигане на отлична звукоизолация в система преградни стени

Продуктите в старите опаковки ще бъдат достъпни до изчерпване на количествата, след което всички посочени по-горе продукти ще се доставят в нови опаковки.

3. Палетизиране

Продуктите за контактна фасада (FKD-S Thermal, FKD-N Thermal, FKD-N Thermal 2)са с непроменени опаковки, но вече стандартно ще се доставят на палети (размер на палета 1200mm x 2000mm, височина 2400-2700mm, в зависимост от дебелината на продукта).

Продуктите ще продължат да се предлагат и в единични пакети. В този случай те трябва да бъдат складирани в покрити складови площи и не трябва да се поставят директно на земята.

Предимства на палетизирането

Предимства на палетизирането:

 - Улеснена работа с продуктите (запазено е качеството на опаковките)
- Възможност за складиране на открито (палетите са покрити с допълнително защитно фолио, което предпазва при неблагоприятни климатични условия)
- Палетите могат да се съхраняват на земята
- По-добра организация за складиране на продуктите складовите площи

НОВИ ПРОДУКТИ 

1. Нови продукти от семейството на Ekoroll и NatuRoll

Едновременно с новите опаковки ви представяме и нови продукти от семейството на Ekoroll и NatuRoll. Качеството им е подобрено, тъй като рулата са по-къси и по-малко компресирани в опаковката.
Продуктите от семейството на NaruRoll са специално разработени продукти стъклена минерална вата на рула, предназначени за професионалисти, които се занимават с полагане на изолация в закрити помещения. Рулата, освен че са по-къси, имат и подобрени характеристики. В резултат на това е получен по-компактен и същевременно по-еластичен продукт с по-добра декомпресия (достигане на декларираната дебелина след разопаковане)

Ekoroll

a) Ekoroll

- Мултифункционален продукт в опаковка с бели ивици и две звезди. Ekoroll може да се използва за различни приложения: изолация на  последна междуетажна плоча (под на таван) и  окачени тавани.

NatuRoll и NatuRoll Plus

 бNatuRoll и NatuRoll Plus 

- Продуктите са в същата опаковка като Ekoroll, но специално разработени за монтажници и същевременно с по-добри топлизолационни характеристики в сравнение с Ekoroll.

 NatuRoll Pro

вNatuRoll Pro

NatuRoll Pro е специално разработен продукт предлаган на ролки , предназначен за професионалисти, които се занимават с полагане на изолация в закрити помещения. Едновременно с това е и с отлични топлоизолационни характеристики.

Изделията Classic 042, Classic 040, Classic 039, както и старият продукт Ekoroll повече няма да бъдат в продажба.

Продуктите в старите опаковки ще бъдат достъпни до изчерпване на количествата, след което всички посочени по-горе продукти ще се доставят в нови опаковки.

Ще припомним, че ECOSE® Technology е иновативна технология на свързващото вещество без добавяне на формалдехид, базирана на бързо възобновяеми суровини, вместо на химически вещества на петролна основа. Всички продукти с ECOSE® Technology притежават сертификат Eurofins Indoor Air Comfort GOLD, който удостоверява, че продуктите отговарят на критериите за ниски емисии на летливи органични съединения, така че да влияят на качеството на въздуха в помещенията.
 

NaturBoard STANDARD

г) Нов продукт за подове – NaturBoard STANDARD

Вместо досегашния NaturBoard POD PLUS на пазара вече ще се предлага нов продукт за подова изолация - NaturBoard STANDARDТази каменна минерална вата на плочи е оптимизирана за употреба при изолиране на междуетажна подова конструкция в системата на плаващ под. Притежава идеално съотношение между якост на натиск и гъвкавост и е комбинация на топло- и шумоизолационен материал в едно. Освен това NaturBoard POD STANDARD има подобрен коефициент на  топлинна проводимост (λ=0.036 W/mK).

FKD-N Thermal 2

дНов продукт за фасада - FKD-N Thermal 2

FKD-N Thermal 2 е продукт с двуслойна плътност и е резултат от непрекъснатия ни стремеж да разширим предлагането, да посрещнем изискванията на пазара и да предложим продукт с отлично съотношение цена-качество. Особен акцент поставяме върху отличните топлоизолационни характеристики (λ=0,035 W/mk), което гарантира изключителна топлинна защита на обекта. Предлаганите дебелини са 80-200 mm.

Уверени сме, че новите ни продукти и опаковки отново ще бъдат приети положително. Те са знак за това, че за пореден път повишаваме нивото и качеството както на предоставяните от нас услуги, така и на пазара, на който работим. Непрекъснатите иновации и усъвършенствания ни осигуряват конкурентно предимство на пазара, много нова работа и съвместни успехи.