Контакти

Кнауф Инсулейшън ЕООД

България, София 1784, ул. “Михаил Тенев” 12, 

Бизнес център “Евротур”, ет. 5, офис 19

Телефон 1: 0800 15 551

Телефон 2:  + 359 2 489 90 53

E-mail: office.sofia@knaufinsulation.com