KNAUF ЦЕННОСТИ: "АЗ СЪМ KNAUF"

"Аз съм KNAUF" е част от всичко, което правим като компания Knauf Insulation и Групата Knauf Group: всяко действие от малкото до мащабното и комплексното. Това е съвкупността от всички наши уникални индивидуалности, която ни позволява да бъдем един отбор. Това изразява нашата гордост в добре свършената работа и нашата отдаденост към успеха.

Най-важното е, че "Aз съм KNAUF" е за хората. Това е нашата култура, изградена върху солидни ценности:

Нашите ценности са прости и ясни. Записахме същността на това, какво означава да бъдем част от семейството на KNAUF в четири думи:

 • Човечност
 • Партньорство
 • Ангажираност
 • Предприемачески дух

Тези ценности са ключовите принципи, които трябва да бъдат очевидни за всеки един от нашите 26 500 служители по цял свят.

Човечност
Човечност
 • Действайте със социална отговорност
 • Играйте активна роля в Knauf
 • Бъдете част от общността на Knauf 
 • Отнасяйте се един към друг със справедливост и уважение
ПАРТНЬОРСТВО
 • Поемете индивидуални отговорности и вземете решения
 • Поощрете нови идеи
 • Установете и запазете взаимното си доверие и лоялност
 • Действайте като един отбор
ПАРТНЬОРСТВО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ
АНГАЖИРАНОСТ
 • Наслаждавайте се да бъдете най-добрият
 • Разраствайте и развивайте нашите хора
 • Положи допълнителни усилия
 • Насърчавайте хората да вдъхват респект и да поемат отговорност
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ
 • Мислете и действайте "извън рамките“
 • Движим промяната и иновациите
 • Бъдете прагматични и поемете обмислени рискове 
 • Бъдете инициативни и ориентирани към резултатите 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ
"Аз съм Knauf" е за хората. Това е нашата култура, изградена върху солидни ценности
Knauf Insulation