Продукти с мултифункционално приложение
Винаги се стремим да намаляваме въздействието ни върху околната среда

Ние се грижим за хората, които произвеждат нашите продукти, за хората, които ги използват, и за света, от който всички ние зависим

Ние сме отдадени да предоставяме устойчиви високоефективни изолационни решения за повишаване на енергийната ефективност на сградите, но същевременно непрестанно се стремим да подобряваме нашето производство и операции по веригата за снабдяване, за да повишим качеството и да сведем до минимум въздействието, което оказваме върху околната среда. Всички производствени обекти на Knauf Insulation са снабдени с най-съвременно оборудване и отговарят на най-високите стандарти за качество, но в допълнение печелят от подкрепата на програма за непрекъсната научноизследователска и развойна дейност.

В ролята си на лидер на пазара и неуморен иноватор поставяме качеството и устойчивостта в същността на всичко, което правим – фокусът върху термичната ефективност на нашите продукти е тесен, но стремежът ни към устойчивост е много по-широкомащабен:

 

Запазване на природните ресурси:

 • Чрез увеличаване до максимум на дяла на рециклираното натрошено стъкло в производството на нашите продукти ние успяваме на намалим до минимум необходимостта от минерални суровини. Нашите изолационни решения със стъклена минерална вата съдържат до 80% рециклирани материали, като по-голямата част се доставя от наскоро откритата фабрика за преработка на стъклени трошки на Veolia.
 • Нашето революционно свързващо вещество, произведено чрез ECOSE® Technology, се базира на биологични технологии и така се предотвратява употребата на нефтопродукти.
 • Друг наш принос към опазването на ресурсите е намаленото тегло на палетите, които използваме във Великобритания – сега един палет тежи с около 2 кг по-малко, което означава, че спасяваме от отсичане около 5 000 дървета годишно.

Намаляване на екологичните последици от нашите собствени процеси:

 • Използването на рециклирано стъкло за нашите изолационни решения със стъклена минерална и вълна за нанасяне чрез издухване (Blowing Wool) също намалява разхода на енергия и емисиите на СО2 в нашите производствени съоръжения.
 • В допълнение към опазването на природните ресурси нашата ECOSE® Technology е до 70% по-малко енергоемка в сравнение с традиционните свързващи вещества и също води до по-ниска консумация на енергия и емисии на СО2 в нашите производствени съоръжения.
 • Всички наши съоръжения се регулират от разпоредби за контрол на замърсяването, а техните екологични разрешителни налагат строги ограничения върху емисиите във въздуха и водата. Към края на 2016 г. групата Knauf Insulation успява да намали емисиите си на CO2 с 25%, използваната енергия – с 21% и изхвърлянията във вода с почти 50% на кубически метър продукт спрямо експлоатационните нива от 2010 г. 
 • Всички наши съоръжения са сертифицирани по ISO 14001 и ISO50001 – стандарти, които съответно изискват непрекъснато подобрение в общата екологична производителност и енергийната ефективност.
 • Ние предотвратяваме замърсяванията и намаляваме отпадъците, а освен това разделяме отпадъците от фабриките ни, за да постигнем целите си за нулев отпадък в сметищата от заводите ни в Обединеното кралство. Едно от предизвикателствата, с които се сблъскваме, е, че при използването на повече рециклирани материали за суровини увеличава емисиите на серен диоксид във въздуха.

Отнасяме се справедливо с хората, по цялата верига на доставки:

 • Нашият ангажимент към справедливи и безопасни работни практики в собствените ни съоръжения са залегнали в нашия кодекс за поведение и намират отражение в сертификата OHSAS 18001, който обхваща всички наши производствени обекти.
 • Освен това сме поели ангажимента да си сътрудничим справедливо с нашите доставчици и изпълнители: в нашия кодекс за поведение също така сме заложили нулева толерантност към подкупи и корупция, а пък благодарение на усилията ни да осигурим безопасна и законосъобразна дейност по нашата верига за доставки сме сертифицирани по стандарта за отговорно снабдяване BES6001 на Института за изследване на строителството (Building Research Establishment – BRE).

Ефективна доставка на продуктите:

 • Нашата водеща в отрасъла опаковъчна технология чрез компресиране ни позволява да товарим по-голямо количество на всеки камион, който излиза от нашите фабрики. Това води до по-малко превозни средства по пътищата, следователно до по-малко емисии на парникови газове и по-малко проблеми на строителните обекти. Също така означава, че нашите продукти заемат по-малко място при нашите дистрибутори, докато изчакват монтажа.

Изграждане на комфортна и здравословна вътрешна среда:

 • Вече беше подчертана отличната топлинната, противопожарната и акустичната ефективност на нашите продукти. Те допринасят за комфортната вътрешна среда. Но качеството на въздуха в затворени помещения се превръща във все по-важен въпрос за много клиенти. Нашата ECOSE® Technology осигурява ниски нива на емисиите на летливи вещества, които могат да засегнат качеството на въздуха в затворени помещения.
 • Отличното представяне на нашите продукти е удостоверено от Eurofins със сертификата им за съответствие със стандарта им за производителност „Злато за качеството на въздуха в затворени помещения“ (Indoor Air Quality Gold). 

Отчитане на ефективността:

 • Общите екологични показатели на нашите продукти се отчитат в екологичните декларации за продуктите, които са налични за всички наши продукти. Те се проверяват от независима трета страна и съответстват на изискванията на Европейския стандарт EN15804.
 • Освен това са регистрирани в пан-европейската платформа ECO-Platform.
 • Нашите продукти стъклена минерална и вълна за нанасяне чрез издухване също така са регистрирани в схемата за сертифицирани екологични профили специфични за Обединеното кралство на BRE (Институт за изследване на строителството). Повечето от нашите продукти, включително стъклената и каменната минерална вата, попадат в клас А+ на Зеленото ръководство на BRE (BRE Green Guide).

Признание:

 • Всички тези елементи, както и основните характеристики на Knauf Insulation, са признати от рейтингови системи за зелено строителство като BREEAM и LEED. В резултат на използването на изолационни продукти на Knauf може да помогне за постигането на съответствие в седем различни категории, както в LEEDv4 и BREEAM NC 2014 – Hea 04 Топлинен комфорт; Hea 05 Aкустични показатели; Ene 01 Намаляване на енергийното потребление и въглеродни емисии; Mat 01 Въздействия на жизнения цикъл; Mat 03 Отговорно снабдяване на материалите; Wst 01 Управление на отпадъците в строителството; Pol 05 Намаляване на шумовото замърсяване; и Hea 02 Качеството на въздуха в закрити помещения.
 • За да помогнем на спецификатори, които работят по проекти, регистрирани по LEED и BREEAM, да получат най-високо признание за използването на продуктите на Knauf Insulation, издаваме фактологични листове по BREEAM и LEED, които показват кои точно кредити са налични за всеки тип продукти и също така предоставят необходимите придружаващи доказателства – кликнете тук, за да ги разгледате.
 • Освен това повечето от нашите продукти, включително стъклената и каменната минерална вата, са класифицирани в клас А+ по Рейтинга на Зеленото ръководство на BRE (BRE Green Guide Rating).