Защо да изберете Knauf Insulation
Защо да изберете Knauf Insulation?

Ние предлагаме най-доброто решение за изолация за Вашия случай

На пазара се предлага богато разнообразие от решения за изолация, които са също толкова разнообразни по форма, ефективност, устойчивост, рентабилност и достъпност.

Ние предлагаме решения за всякакво приложение в търговски и жилищни сгради – както за ново строителство, така и за ремонт, в допълнение към решенията за отопление, вентилация и климатизация (HVAC), индустриалните приложения и противопожарната защита.

Ние от Knauf Insulation предлагаме:

  • Доказаната експертиза в стъклената и каменната минерална вата ни поставя уникална позиция да предложим най-доброто решение за изолация за Вашия случай;
  • Благодарение на постоянните иновации ние непрекъснато подобряваме нашите предложения и помагаме на нашите клиенти в сферата на устойчивостта, качеството на изграждане и ефективността.

Освен силно устойчиви нашите продукти от стъклена и каменна минерална вата са незапалими и постигат максимална ефективност при топло- и звукоизолацията. Могат да отговарят на най-високите изисквания за спецификации и показват отлична цялостна ефективност и при най-взискателните проекти, включително такива, построени според стандартите за пасивни къщи.

Нашата стъклена минерална вата съдържа до 80% висококачествени рециклирани материали, към които се добавя пясък, варовик и натриев карбонат. Стъклото се изтегля в милиони фини нишки минерална вата. Ние използваме нашето патентовано и революционно свързващо вещество, произведено чрез ECOSE® Technology, за да свържем минералната вата така, че да образува слой, който след това се оформя в желаната форма на крайния продукт.

Нашата каменна минерална вата се прави основно от вулканични скали, обикновено базалт и/или доломит. Все по-голяма част от нея представлява рециклиран материал от шлака – отпадъчен продукт от доменните пещи. Суровините се топят и се изтеглят във фини нишки минерална вата. За повечето от нашите продукти от каменна минерална вата също използваме нашата ECOSE® Technology.

Нашите технически решения включват набор от високоефективни изолационни решения, разработени специално за изискванията към изолацията на системите за отопление, вентилация и климатизация и на промишлените предприятия. Предлагаме решения за изолация на отоплителни системи, тръбопроводи и климатични инсталации, изолация на индустриални заводи и електроцентрали както и пасивна пожарозащита. Посетете  www.knaufinsulation-ts.com  за повече информация.

Какво е ECOSE® Technology?

ECOSE® Technology е иновативна технология на производство на свързващото вещество без добавяне на формалдехид, базирана на бързо възобновяеми, естествени, намиращи се в изобилие в природата  суровини, вместо на химически вещества на петролна основа. За производството на минералната вата с ECOSE® Technology е необходимо по-малко енергия, отколкото за производството й с традиционните свързващи вещества, като по този начин се опазва околната среда.

ECOSE® Technology е разработена за производство на изолации от стъклена и каменна минерална вата, но може да се използва със същите потенциални предимства и в производството на други продукти, при които замяната на свързващото вещество би била от полза.

Как функционира ECOSE® Technology при производството на минерална вата?

ECOSE® Technology се използва за получаване на изключително силно свързващо вещество, което слепва влакната на минералната вата чрез патентован процес на преобразуване на био-материали в инертен полимер.

Това революционно научно откритие елиминира формалдехида и фенола от традиционното свързващо вещество, използвано в различни производства, включително и в това на минерални вати.

baner-ecose-2016.jpg

ECOSE® Technology – иновативна технология вече и в производството на каменна минерална вата

След успешното въвеждане на ECOSE® Technology през 2009 г. в производството на стъклена минерална вата от 01.01.2016 г. Knauf Insulation поставя началото на производството и на каменна минерална вата с използване на ECOSE® Technology.

 
Продуктите Knauf Insulation от минерална вата с ECOSE® Technology не приличат на другите изолации – те са със землистокафяв цвят, получен без добавяне на изкуствени бои, пигменти или акрили. Същевременно продължава да комбинира по уникален начин топлинни и звукоизолационни характеристики, както и механични характеристики с най-висок клас по реакция на огън A1 (негорими материали).

С новото поколение минерални вати предоставяме на всички участници в процеса на строителството допълнително качество, а обектите, в които са вложени, са природосъобразни:

      •    По-високо ниво на устойчивост
Благодарение на високото съдържание на рециклирани суровини, свързващото вещество, което изисква по-малко енергия за собственото си производство и не съдържа формалдехид, минералната вата с ECOSE® Technology допринася за подобряването на общата устойчивост на сградите, в които е вложена.

      •    Зелено строителство
Продуктите от минерална вата на Knauf Insulation повишават общия рейтинг на обектите според най-използваните рейтингови системи за зелено строителство (LEED и BREEAM). Нашата минерална вата с ECOSE® Technology допълнително подобрява категоризацията на обектите – влагането на минерална вата Knauf Insulation добавя допълнителни точки, благодарение на биоразградимото свързващо вещество без формалдехид (ECOSE Technology) - “Indoor Air Quality (LEED и BREEAM)” и “Rapidly renewable materials (LEED)”.

      •    Качество на въздуха в закрити помещения 
Нашата каменна минерална вата е отличена със сертификата Indoor Air Comfort Gold Standard Certificate като част от Eurofins Indoor Air Comfort Gold - стандарт за тестване и сертификационната програма, което означава, че каменната минерална вата с ECOSE Technology допринася за подобряване на качеството на вътрешния въздух в помещенията, в които е вложена.

kamenna-vata-s-ecose-technology.jpg

      •    Иновативност
Технологията ECOSE® Technology на нашето свързващо вещество е революционна промяна в производството на изолационни материали.

      •    По-лесна за обработка
Свързващото вещество, базирано на биоматериали, прави нашите продукти по-приятни на допир, по-лесни за обработка, рязане и монтаж.

      •    Миризма
Нашата минерална вата с ECOSE® Technology е с неутрална миризма, тъй като не съдържа добавен формалдехид.

      •    Цена
Запазена е същата цена на изделията Knauf Insulation от минерална вата от новото поколение с ECOSE® Technology.

      •    Производствени мощности
Производството на минералната вата Knauf Insulation с ECOSE® Technology във всички наши фабрики из цяла Европа е сертифицирано според ключовите международни стандарти от серията ISO:

-    ISO 9001:2008 Система за управление на качеството,
-    ISO 14001:2007 Система за управление за опазване на околната среда
-    OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравето и безопасността при работа,
-    EN ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията

      •    Риск на работното място / Безопасност на работното място
Нашата каменна минерална вата с ECOSE® Technology е произведена без добавяне на формалдехид.

      •   Съответствие с европейските и националните стандарти
С преминаването към производство с ECOSE® Technology въвеждаме ново поколение минерални вати в процеса на строителство и полагаме основите за по-висше ниво на устойчивост на нашия сграден фонд.
Нашите изделия имат подобрени характеристики в сравнение с традиционната минерална вата Knauf Isnulation, като същевременно отговарят на всички задължителни европейски и национални стандарти за изолация от минерална вата, както и на групата стандарти ISO на Системата за управление на качеството.

Нашите производствени мощности са сертифицирани според стандартите от серията ISO.

staklena-vata-s-ecose-technology.jpg

Нашите изделия с ECOSE Technology притежават следните сертификати:

-    CoCoP – Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели  
Регламентът (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти определя, че всички разпоредби относно оценката и верифицирането на характеристиките, посочени в анекса за стандарт EN 13162:2012+A1:2015, са приложени в система 1 и че ключовите свойства на реакция при пожар за изделията съответстват на всички разпоредени горепосочени изисквания

-    DoP – Декларацията за експлоатационните показатели  е ключова част от Регламента за строителните продукти. Всеки строителен продукт, който е част от хармонизирания европейски стандарт трябва да притежава Декларация за експроатационните показатели и трябва да е сертифициран със знака за съответствие „CE“.

-    EUCEB – сертификат на независимата организация EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), който гарантира, че продуктите от минерална вата отговарят на критериите за неканцерогенни материали в съответствие с (EC) No 1272/2008, Note Q, т.е. материали, които не са вредни за здравето.