Време е да пестим енергия

Време да пестим енергия
Време да пестим енергия

Енергийна ефективност Открийте защо изолацията е най-важният фактор за енергийната ефективност на сградите. Съвременният начин на живот ни прави силно зависими от енергията. Нарастващата консумация на алтернативни, природни горива – като например природен газ, въглища и др. – оказва важно влияние върху емисиите на вредни газове.Запасите от въглища и природен газ са ограничени и в някои страни тези запаси са почти изчерпани.Комбинацията от нарастваща консумация на енергийни ресурси и ограниченото им количество води до постоянно нарастване на цените. Държавите, подписали Споразумението от Киото се стремят да намалят емисиите на въглероден диоксид CO2 с  8% до 2012г. В момента се разработва допълнително споразумение с основна цел да се ограничи нарастването на глобалното затопляне до 2 ºC.

Кой консумира енергия и как?

vereme-da-perstim-bg.png

В Европа близо 40% от енергията се използва за отопление и охлаждане на сградите.В Сърбия  47% от енергията се използва за същите цели!Какво можем да направим, за да потребяваме по-малко енергия в нашите домове и офиси?  Нека да променим навиците си: Време е да пестим енергия! Най-голям принос в пестенето на енергия има изграждането на енергийно ефективни сгради.

Как? Ние можем да подпомогнем енергийната ефективност  по много начини: чрез използване на енергоспестяващи крушки, подмяна на износени прозорци и врати и др. Най-значимият начин за спестяване на енергия е изолацията.

С монтажа на изолация от каменна минерална вата във вашата сграда, вие получавате следните предимства:

  • по-малка необходимост от отопление и охлаждане
  • по-нисък разход на енергия и съответно спестяване на средства
  • енергийна ефективност и опазване на околната среда
  • звуко и пожароизолация
  • бърза възвръщаемост на инвестицията
  • постоянно нарастващ комфорт и пазарна стойност на вашето жилище