Пожар в студентско общежитие в Загреб с пострадали студенти

News posted on 23.02.2017

Каква е цената, когато изолацията не гарантира пожарозащита

Загреб, студентско общежитие,  22-ри февруари (сряда),  15:30 часа - избухва пожар. Той започва от кухнята на втория етаж на 4-ти павилион в общежитието Цветно село. Пожарът бързо се разраства и пълзи към трети и четвърти етаж, където са студентските спални. Настава суматоха от огън, черен дим и студенти, които се опитват да се спасят на безопасно място. Някои от тях дори правят опити да потушат пожара – безуспешно!

Очевидци разказват, че са видели как огънят се разпространява бързо нагоре по фасадата, а гъстият черен дим се извива високо над сградата и може да бъде забелязан от километри.

На място пристигат 25 пожарникари от Централен и Нови Загреб с 8 коли за потушаване на пожара.

В резултат : ранени студенти, нагълтали отровен дим, повредени от пожара помещения, част от тях напълно унищожени.

И всичко това едва година след цялостен ремонт на общежитието.

Снимка: Citatelj

И докато полицията работи над версиите за пожара, става ясно, че при миналогодишните реновации са заобиколени предписанията, които задължават изолацията на сградата да бъде с минерална вата, която е негорима, а вместо това - ватата е заменена с EPS (стиропор).

Какви санкции ще бъдат наложени за неправомерното решение да бъдат спестени малко средства с риск за здравето и живота на хората  -  тепърва ще стане ясно. Важен е обаче фактът, че единствено бързата реакция на студентите и щастливо стечение на обстоятелствата оставя инцидента без фатални последици за човешки живот. А от другата страна на везната, срещу „спестените средства” за изолация, стоят щети на стойност с много нули.

Не бива да се забравя, че основен приоритет при извършването на строителни дейности и реновирането на сгради е покриването на критерии за здравето и безопасността на хората. Това с още по-голяма сила важи за обществените сгради. Затова, не случайно законът предписва изпълнението на изолация на фасади да се извършва с негорим материал, какъвто е каменната минерална вата. Още повече, че плочите от каменна вата гарантират уникален комплекст от свойства, като пожарозащита +термоизолация +звукоизолация +комфорт за стените и помещенията в сградата.

   

Знаете ли, че според статистиката:

*50% от смъртните случаи при пожар са в резултат на вдишване на дим и токсични газове, отделени от горенето на запалими материали

*90% от времето си прекарваме в сгради

*90% от пожарите избухват в сгради

*3 минути са достатъчни пожарът да обхване цялата стая, тъй като в днешно време сградите съдържат повече запалими материали откогато и да е било.

Запознати със статистиката и почти ежедневните информации за катастрофалните последици от многото пожари, инвеститорите все повече предпочитат негоримите изолационни материали, които възпрепятстват разпространението на пожара.

 

Освен унищожителен огън с човешки жертви и преки материални щети, пожарът e и голяма заплаха за околната среда.

 

Кнауф Инсулейшън е лидер в производството на изолационни материали с повече от 30 години опит в производството на каменна и стъклена минерална вата.

Минералните вати комбинират по уникален начин термоизолация, звукоизолация, комфорт в помещенията, но едно от най-важните им и уникални свойства е пожарозащита.

Плочите от каменна минерална вата са негорими. Те са с най-висок клас по реакция на огън A1, съобразено с изискванията за сгради със степен на огнеустойчивост по НАРЕДБА № Із-1971– за строително-технически правила и норми за сигуряване на бeзопасност при пожар REI 60. Високата точка на топене на каменната вата от над 1000Со гарантира възможно най-голяма сигурност при евентуален пожар.

Съгласно Правилника за енергийна ефективност на сградите, който е в сила от 2012 година, минималната препоръчителна дебелина на ватата за съществуващи обекти (при саниране) е 8 см и 12 см за нови обекти.

Качествата на изолационните материали от каменна вата се контролират постоянно от авторитетни европейски органи. Благодарение на свойствата си те са сертифицирани  като гарантирано неканцерогеннни материали от Европейски сертификационен борд за продукти от минерална вата (EUCEB).  А минералната вата Кнауф Инсулейшън с ECOSE® Technology е сертифицирана според ключовите международни стандарти от серията ISO като екологичен продукт, произведен изцяло с естествени материали, включително свързващите вещества.

 

През 2017 година голяма част от продуктите от минерални вати на Кнауф Инсулейшън ще се появят на пазара с нова съвременна визия, която ясно показва характеристиките на различните  продукти.

Източник: vecernji.hr