Изолация на преградна стена

Преградните стени „сухо строителство“ трябва да бъдат проектирани и изпълнени по начин, по който освен звукозащита да осигурят и функционално разпределение на пространството, обезпечавайки необходимата пожаро- и топлозащита, в случай че разделят отопляемо и неотопляемо помещение. Преградните стени са основният начин за защита от въздушен шум в сградите.

ЗАЩИТА ОТ ВЪЗДУШЕН ШУМ

Шумът, който се генерира ии разпространява по въздуха (висок говор, музикални уредби, телевизия и др.), се нарича въздушен шум.

Изолационните свойства на преградната стена за сух монтаж като цяло се определят от:

- теглото на облицовката

- разстоянието между плоскостите, както и самата предстенна обшивка

- качеството на връзките на преградната стена „сухо строителство“ с тавана, страничните            стени и пода

- абсорбиращия материал, който запълва кухината в конструкцията, т.е. изолационния     материал с влакнеста структура, чието съпротивление на въздушното течение r да е най-малко 5 kNs/m4.

  Процентът на звукова енергия, който ще се абсорбира в изолационния материал, като цяло зависи от:

   - дебелината на слоя на положения изолационен материал 

  - плътността на положения изолационен материал

  Затова се и препоръчва разстоянието между плоскостите да се запълни изцяло с изолационен материал с по-голяма плътност.

  ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗОЛАЦИЯТА НА СЪЩЕСТУВАЩА МАСИВНА СТЕНА

  Когато в помещение до Вашето, от което сте отделени с недостатъчно шумоизолирана масивна стена, има източник на шум, т.е. нежелан звук (например шумна музика), решението е в изграждането на предстенна обшивка с пълнеж от минерална вата Knauf Insulation.

  Едно такова подобряване е доказано и чрез измерване на по-добър индекс на изолация от въздушен шум в лабораторни условия, в камера без странична проводимост.

  При предстенна еднослойна обшивка, изпълнена с метална конструкция и захваната към стената с помощта на окачвачи, чиято кухина е запълнена с каменна минерална вата Knauf Insulation - NaturBoard FIT-G PLUS d=5 см, измереният индекс за подобряване на изолацията от въздушен шум възлиза на ∆Rw = 14 dB.

   

  ИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНА СТЕНА ОТ ВЪТРЕШНАТА Й СТРАНА

  Изолация на външна стена от вътрешната й страна препоръчваме само когато не може да се направи от външната страна. В този случай парната бариера задължително трябва да се постави от по-топлата страна на изолационния материал – между минералната вата Knauf Insulation и гипскартонените плоскости. Този начин за топлоизолация е подходящ също за помещения, които временно се използват и трябва  бързо да се затоплят.