Стиропор или каменна вата за контактна фасада?

Въпрос: Уважаеми, надявам се, че ще намерите време за въпроса ми, а аз ще получа адекватен отговор и правилен съвет. Планирам да направя контактна фасада на жилищна сграда. Става дума за фамилна къща, изградена от кухи керамични блокове, неизмазана от външната страна. Смятах да използвам стиропор, но някои казват, че каменната вата е по-добра. Какво ще ми препоръчате Вие? Коя топлоизолация е по-подходяща и каква е разликата в цената? С кой от двата материала изграждането е по-бързо? Благодаря! Поздрави, Сава

Отговор: Решението да се направи контактна фасада (позната като „ETICS” фасада) е важна стъпка във всяко едно отношение, и най-вече във финансово, тъй като изисква инвестиции, които и за по-малки обекти са сериозно перо в семейния бюджет. По тази причина е необходимо добре да обмислите и комплексно да пристъпите към избора си и към самото решение за вида и качеството на компонентите, които ще положите. Предлагам да вземете под внимание следните факти:

     - контактната фасада се прави веднъж за целия период на съществуване на обекта, т.е. трябва да изберете дълготрайни материали, които ще позволят това,

     - обмислете всички аспекти и проблеми на сградата, които могат да се решат с контактната фасада - освен за топлоизолацията през зимата, помислете също за топлинната защита през лятото, за изолацията от външния шум, както и за противопожарната устойчивост на фасадата,

    - обърнете внимание и на микроклимата в обекта след изграждането на фасадата -  желателно е след полагане на изолацията стените да „дишат“, т.е. да има безпроблемна дифузия на водните пари отвътре навън.

    Ако сте разсъждавали по гореописания начин, тук се крие и отговорът на въпроса Ви – дали е по-добре да изберете за изолационен материал стиропор (EPS) или каменна вата. Ако се спрете на каменната вата, ще получите не само подходящата топлинна защита, която е на нивото на EPS изолацията (разбира се, при избрани еднакви дебелини на изолацията), но също отлична звукоизолация на стените и пожароустойчива фасада. Необходимо условие е да изберете фасадна система, при която всички компоненти са съобразени с изолационния материал, какъвто е каменната вата (т.нар. ETICS системи с каменна вата, които някои фирми предлагат, имат клас по реакция на огън А2, което ги класифицира като негорими, докато ETICS системите с EPS не могат да получат такъв клас и винаги спадат към категорията на горимите системи).

    И накрая, съществена разлика в характеристиките е паропропускливостта на материала. Тази характеристика се определя от коефициента μ и по принцип по-малката стойност означава по-добра пропускливост на водни пари. Добър ориентир е стойността на този коефициент за въздуха: μвъздух=1, за каменната вата μ = 1,2, а за EPS – μ = 30-40. От направеното сравнение става ясно, че дифузията на водните пари през стени, изолирани с каменна вата, може да се извършва безпроблемно. Затова и качеството на въздуха вътре в помещенията безспорно е по-добро в сравнение със системите, които са изградени изключително от паронепропускливи материали.

    Частта от въпроса Ви, свързана с монтирането на изолацията, има лесен отговор – ако се полагат по правилата, и двете системи са равнопоставени като ниво на трудност, или по-добре казано – по лекота на полагане. Контактните системи имат правила на полагане, които са еднакви и за двете системи (EPS и каменната вата). Може би основната разлика е, че плочите от каменна вата задължително се закотвят, за разлика от плоскостите от EPS, за които това невинаги е задължително (зависи от височината на обекта и от някои други особености).

    Остава само цената - факт е, че контактните фасади с каменна вата са по-скъпи от тези с EPS, но и тук крайната цена зависи от много фактори. Ако изберете останалите компоненти на системата да бъдат подобни като качество, самото изолационно покритие е два пъти по-скъпо (каменна вата срещу EPS със същата дебелина). На Вас остава да решите дали допълнителните преимущества, които има системата с каменна минерална вата, са достатъчен аргумент да инвестирате парите си в този тип изолация.