Минерална вата Knauf Insulation с ECOSE® Technology

Какво е ECOSE® Technology?

ECOSE® Technology е иновативна технология на производство на свързващото вещество без добавяне на формалдехид, базирана на бързо възобновяеми, естествени, намиращи се в изобилие в природата  суровини, вместо на химически вещества на петролна основа. За производството на минералната вата с ECOSE® Technology е необходимо по-малко енергия, отколкото за производството й с традиционните свързващи вещества, като по този начин се опазва околната среда.

ECOSE® Technology е разработена за производство на изолации от стъклена и каменна минерална вата, но може да се използва със същите потенциални предимства и в производството на други продукти, при които замяната на свързващото вещество би била от полза.

Как функционира ECOSE® Technology при производството на минерална вата?

ECOSE® Technology се използва за получаване на изключително силно свързващо вещество, което слепва влакната на минералната вата чрез патентован процес на преобразуване на био-материали в инертен полимер.

Това революционно научно откритие елиминира формалдехида и фенола от традиционното свързващо вещество, използвано в различни производства, включително и в това на минерални вати.

baner-ecose-2016

ECOSE® Technology – иновативна технология вече и в производството на каменна минерална вата

След успешното въвеждане на ECOSE® Technology през 2009 г. в производството на стъклена минерална вата от 01.01.2016 г. Knauf Insulation поставя началото на производството и на каменна минерална вата с използване на ECOSE® Technology.

 
Продуктите Knauf Insulation от минерална вата с ECOSE® Technology не приличат на другите изолации – те са със землистокафяв цвят, получен без добавяне на изкуствени бои, пигменти или акрили. Същевременно продължава да комбинира по уникален начин топлинни и звукоизолационни характеристики, както и механични характеристики с най-висок клас по реакция на огън A1 (негорими материали).

С новото поколение минерални вати предоставяме на всички участници в процеса на строителството допълнително качество, а обектите, в които са вложени, са природосъобразни:

          По-високо ниво на устойчивост
Благодарение на високото съдържание на рециклирани суровини, свързващото вещество, което изисква по-малко енергия за собственото си производство и не съдържа формалдехид, минералната вата с ECOSE® Technology допринася за подобряването на общата устойчивост на сградите, в които е вложена.

          Зелено строителство
Продуктите от минерална вата на Knauf Insulation повишават общия рейтинг на обектите според най-използваните рейтингови системи за зелено строителство (LEED и BREEAM). Нашата минерална вата с ECOSE® Technology допълнително подобрява категоризацията на обектите – влагането на минерална вата Knauf Insulation добавя допълнителни точки, благодарение на биоразградимото свързващо вещество без формалдехид (ECOSE Technology) - “Indoor Air Quality (LEED и BREEAM)” и “Rapidly renewable materials (LEED)”.

          Качество на въздуха в закрити помещения
Нашата каменна минерална вата е отличена със сертификата Indoor Air Comfort Gold Standard Certificate като част от Eurofins Indoor Air Comfort Gold - стандарт за тестване и сертификационната програма, което означава, че каменната минерална вата с ECOSE Technology допринася за подобряване на качеството на вътрешния въздух в помещенията, в които е вложена.

kamenna-vata-s-ecose-technology

          Иновативност
Технологията ECOSE® Technology на нашето свързващо вещество е революционна промяна в производството на изолационни материали.

          По-лесна за обработка
Свързващото вещество, базирано на биоматериали, прави нашите продукти по-приятни на допир, по-лесни за обработка, рязане и монтаж.

          Миризма
Нашата минерална вата с ECOSE® Technology е с неутрална миризма, тъй като не съдържа добавен формалдехид.

          Цена
Запазена е същата цена на изделията Knauf Insulation от минерална вата от новото поколение с ECOSE® Technology.

          Производствени мощности
Производството на минералната вата Knauf Insulation с ECOSE® Technology във всички наши фабрики из цяла Европа е сертифицирано според ключовите международни стандарти от серията ISO:

-    ISO 9001:2008 Система за управление на качеството,
-    ISO 14001:2007 Система за управление за опазване на околната среда
-    OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравето и безопасността при работа,
-    EN ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията

          Риск на работното място / Безопасност на работното място
Нашата каменна минерална вата с ECOSE® Technology е произведена без добавяне на формалдехид.

         Съответствие с европейските и националните стандарти
С преминаването към производство с ECOSE® Technology въвеждаме ново поколение минерални вати в процеса на строителство и полагаме основите за по-висше ниво на устойчивост на нашия сграден фонд.
Нашите изделия имат подобрени характеристики в сравнение с традиционната минерална вата Knauf Isnulation, като същевременно отговарят на всички задължителни европейски и национални стандарти за изолация от минерална вата, както и на групата стандарти ISO на Системата за управление на качеството.

Нашите производствени мощности са сертифицирани според стандартите от серията ISO.

staklena-vata-s-ecose-technology

Нашите изделия с ECOSE Technology притежават следните сертификати:

-    CoCoP – Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели 
Регламентът (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти определя, че всички разпоредби относно оценката и верифицирането на характеристиките, посочени в анекса за стандарт EN 13162:2012+A1:2015, са приложени в система 1 и че ключовите свойства на реакция при пожар за изделията съответстват на всички разпоредени горепосочени изисквания

-    DoP – Декларацията за експлоатационните показатели  е ключова част от Регламента за строителните продукти. Всеки строителен продукт, който е част от хармонизирания европейски стандарт трябва да притежава Декларация за експроатационните показатели и трябва да е сертифициран със знака за съответствие „CE“.

-    EUCEB – сертификат на независимата организация EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), който гарантира, че продуктите от минерална вата отговарят на критериите за неканцерогенни материали в съответствие с (EC) No 1272/2008, Note Q, т.е. материали, които не са вредни за здравето.

Knauf Insulation CE sign

Най-често задавани въроси

 

Въпрос: Какво е минерална вата произведена по ECOSE® Technology ?

Отговор: Минералната вата Knauf Insulation, предназначена за изолация, се произвежда от суровини, които се намират в изобилие в природата и/или от рециклирани суровини, като структурните му влакната се свързват чрез използване на биотехнология без добавяне на формалдехиди, феноли, акрили, както и без добавяне на изкуствени оцветители и пигменти.

 

 

Въпрос: Какво е ECOSE® Technology ?

Отговор: ECOSE® Technology е иновативна технология за производство на свързващо вещество без добавяне на формалдехид, базирана на бързо възобновяеми вещества вместо на химикали на петролна основа. В производството на свързващото вещество с ECOSE Technology се използва по-малко енергия, отколкото при производството на традиционното свързващо вещество, с което се оказва по-малко негативно въздействие върху околната среда. ECOSE® Technology е разработена за производство на изолации от стъклена и каменна минерална вата, но може да се използва със същите потенциални предимства и в производството на други продукти, при които замяната на свързващото вещество би била от полза.

 

 

Въпрос: Как функционира ECOSE® Technology ?

Отговор: ECOSE® Technology се използва за създаване на изключително силно свързващо вещество, чрез патентован процес на преобразуване на био-вещество в интертен полимер.

 

 

Въпрос: Какво е свързващото вещество ?

Отговор:Свързващото вещество ECOSE® Technology има същата функция, както и свързващото вещество, базирано на фенол-формалдехид при конвенционалните изделия от минерална вата. То свързва влакната, като същевременно осигурява здравината, дълготрайността и еластичността, необходими в индустрията за изолационни материали. Това революционно научно откритие елиминира формалдехида и фенолите, намиращи се в традиционните свързващи вещества, използвани в различни промишлени процеси.

 

 

Въпрос: От какво се състоят тези биовещества ?

Отговор: В основата на новото свързващо вещество е растителната скорбяла, която се преобразува в инертен полимер в процеса на производство на нашата минерална вата.

 

 

Въпрос: По-скъпа ли е минералната вата с ECOSE® Technology ?

Отговор: Не. Knauf Insulation предлага широката си гама изделия с ECOSE® Technology на същата цена, както и нашата традиционна минерална вата, осигурявайки при това по-добри характеристики на изделието.

 

 

Въпрос: Как да различа минералната вата, произведена с ECOSE® Technology ?

Отговор: Изделията се различават по цвета и опаковката. Произведената чрез новата технология минерална вата се отличава с характерния си землистокафяв цвят. Марката и логото на ECOSE® Technology ясно се различават в прозрачната опаковка, която се използва за минералната вата, произведена с ECOSE® Technology, и цели да сте напълно сигурни, че избраното изделие на Knauf Insulation не съдържа добавен формалдехид, акрили, феноли и изкуствени оцветители.

 

 

Въпрос: Кафявият цвят естествен ли е сам по себе си ?

Отговор: Да. Няма добавени изкуствени оцветители, пигменти или избелващи вещества. Землистокафявият цвят се получава в процеса на производство на минералната вата.

 

 

Въпрос: Какво крие зад „по-лесно се работи с нея“ ?

Отговор: Новата минерална вата е по-лесна за обработка, тъй като е по-приятна на допир, не мирише, съдържа по-малко прах и се реже по-лесно.

 

 

Въпрос: Казвате, че новата минерална вата е по-приятна на допир и отделя по-малко прах в сравнение с традиционната минерална вата. Необходима ли е все пак защита срещу раздразнение на кожата при работа с нея?

Отговор: Да. Тъй като новата минерална вата спада към категорията на изолационните изделия от минерална вата, за които са необходими предпазни мерки, предварителната защита е препоръчителна. Стандартното предпазно оборудване включва дълги ръкави и крачоли, работни ръкавици и в някои случаи предпазни очила и маска за еднократна употреба (всичко това е посочено и върху опаковките под формата на пиктограми).

 

 

Въпрос: Защо продуктите, изработени с помощта на ECOSE® Technology, са по-устойчиви в сравнение със стандартните съществуващи продукти ?

Отговор: Всички продукти Knauf Insulation сами по себе си са устойчиви – съдържат висок процент рециклирани и възобновяеми вещества и при използване пестят стотици пъти повече енергия отколкото е необходимо за тяхното производство. Продуктите с ECOSE® Technology осигуряват още по-високо ниво на устойчивост тъй като:
      •    се произвеждат от суровини, които се намират в природата и/или от рециклирани суровини, а техните влакна са свързани при използване на биотехнология без добавяне на формалдехиди, феноли, акрили, изкуствени оцветители и пигменти;
      •    допринасят за подобреното качество на въздуха в помещенията в сравнение с традиционната минерална вата, тъй като не съдържат добавен формалдехид или фенол;
      •    имат допълнително предимство благодарение на използването на новото свързващо вещество, което изразходва до 70% по-малко енергия за собственото си производство в сравнение с традиционното свързващо вещество и поради това намалява отрицателното въздействие върху околната среда;
      •    намалена е емисията на вредни вещества в производството и рискът за работниците на тяхното работно място, а общата устойчивост на сградите, в които се използват изделията с ECOSE® Technology, се подобрява;
      •    конкурентни са на нашата традиционна минерална вата по цена, като по този начин улесняват ориентирането на пазара към по-устойчиво строителство.

 

 

Въпрос: Защо е избрана ECOSE® Technology, ако вече съществуващите продукти се смятат за устойчиви ?

Отговор: Устойчивостта е свързана също така и с постоянно усъвършенстване и разширяване на техническите граници. Считаме, че винаги съществуват възможности за подобряване. Тази голяма крачка напред е резултат от нашата интензивна програма за изследване и развитие, чрез която осъществяваме желанието си да предоставим на клиентите си иновативни изделия, удовлетворяващи растящите нужди на пазара от по-устойчиви строителни материали и от отдадеността на цялата ни компания на идеята за по-висока устойчивост във всички аспекти от дейността ни.

 

 

Въпрос: Какво е формалдехид и къде може да се намери ?

Отговор: Формалдехидът е безцветен отровен газ със силна миризма. В минимални количества може да се открие в офисите, автомобила ви или в къщи. Обработеното дърво, което използваме в домовете си и в мебелите, се свързва със смола, базирана на формалдехид. В автомобилите ни се използват уретан и обработена пластмаса като компоненти, съдържащи формалдехид като ключова съставка. Дори синтетичните влакна в спортното облекло съдържат формалдехид в процеса на производство.

 

 

Въпрос: Опасен ли е формалдехидът ?

Отговор: В резултат на широката му употреба, на токсичността и летливостта му, рискът от формалдехида е значим въпрос, когато говорим за човешкото здраве. Европейският съюз причислява формалдехида към веществата, обезпокоителни за човешкото здраве заради възможен канцерогенен ефект, за който обаче не са налице съответните данни, за да се направи задоволителна оценка. Формалдехидът е причислен към потенциално канцерогенните елементи за човешкото здраве от Агенцията по опазване на околната среда на САЩ (EPA). Според Агенцията по опазване на околната среда формалдехидът може да предизвика сълзене на очите, щипане в очите и гърлото, прилошаване и затруднено дишане при някои хора, които са били изложени на въздействието му във високи концентрации (повече от единица на милион). Високите концентрации могат да предизвикат астматичен пристъп у хора, боледуващи от астма.

 

 

Въпрос: Какво означава фразата „без добавен формалдехид“ ?

Отговор: Фразата „без добавен формалдехид“ означава, че формалдехидът не се използва в производството на свързващото вещество за тези изделия и не се добавя в нито един момент от производствения процес. Новото свързващо вещество с ECOSE® Technology не е произведено чрез добавяне на формалдехид или на химикали, които съдържат формалдехид. Липсата на добавен на формалдехид също така означава, че няма негови емисии в процеса на производство на изолацията, както във външната среда, така и в работната среда в закритото помещение.

 

 

Въпрос: Защо е по-добре да се използват изделия, които не съдържат добавен формалдехид ?

Отговор: Макар че многобройните тестове, проведени от независими експертни лаборатории в много държави, доказват, че изделията от минерална вата са пренебрежим източник на формалдехид в сградите и поради това не представляват риск за работещите, за работниците, които я полагат, или за ползвателите на обектите, използването на ECOSE® Technology ще елиминира формалдехида от снабдителната верига и ще повиши доверието в използването на минерални вати.

 

 

Въпрос: Формалдехидът подобрява ли характеристиките на изолационните изделия от минерална вата ?

Отговор: Не, формалдехидът не допринася за топлинните или звукоизолационните характеристики, нито за качеството на изделията от минерална вата.

 

 

Въпрос: Какви са характеристиките на минералната вата с ECOSE Technology в сравнение с традиционната минерална вата ?

Отговор: При тестването в съответствие с изолационните стандарти като EN 13162 и ASTM C665 стъклената и каменната минерална вата с ECOSE® Technology има същите характеристики, както и традиционните продукти от стъклена и каменна минерална вата Knauf Insulation, но допълнителното предимство е, че са по-лесни за обработка. Освен това отделни продукти каменна минерална вата от новата производствена програма на фабриката в Сурдулица ще имат подобрени характеристики.

 

 

Въпрос: Какви тестове са преминали изделията от минерална вата Knauf Insulation с ECOSE® Technology ?

Отговор: ECOSE® Technology е развивана в течение на пет години чрез научноизследователска и развойна дейност и първо е въведена в стъклената минерална вата през 2009 година. През този период продуктите бяха подлагани на широкообхватна и строга преценка, за да се установи влиянието им върху околната среда и допустимостта за ползване. Тестовете сочат, че продуктите с ECOSE® Technology подобряват постигнатите отлични характеристики на топлоизолационни материали от минерална вата. Както при всички продукти Knauf Insulation, новите съответстват на (регионалните и международни) действащи стандарти като стандартите за здравословни и безопасни условия на труд, сертификацията за качество на изделията от минерална вата и обозначението „CE“ за Европа, както и на критериите ‘Underwriters Laboratories’ (UL) и GREENGUARD™ в Северна Америка.

 

 

Въпрос: Каква е гаранцията за изделията от минерална вата с ECOSE® Technology ?

Отговор: Гаранцията е същата, както и за нашите конвеницонални изделия от стъклена и каменна минерална вата.

 

 

Въпрос: Какво имате предвид под „подобрена дълготрайност“ ?

Отговор: В течение на времето, стъклената вата с ECOSE® Technology проявява по-добри характеристики по отношение на декомпресията на продукта. Компактността на изделията от минерална вата с ECOSE® Technology е много по-добра в сравнение с традиционната минерална вата. Загубата на якост на опън при стъклената минерална вата с ECOSE® Technology с течение на времето е значително по-ниска в сравнение с традиционната минерална вата, особено при продуктите с по-ниска плътност. Тестовете за стареене на каменната минерална вата с ECOSE® Technology показват по-добри резултати в сравнение с традиционната каменна минерална вата.