Smart Roof TOP

Smart Roof TOP

Безплатен телефон за информация

0800 1 555 1

Откъде да купим?

Описание

Изолационни плочи за плосък покрив.

Smart Roof TOP е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят в случай на големи температурни колебания.

Продуктът е предназначен за топло- и звукоизолация, както и за противопожарна защита на плосък покрив. Топлоизолационните плочи Smart Roof TOP са подходящи за прилагане под всички видове хидроизолационни фолиа в система неизползваем и използваем плосък покрив - покривна тераса. Лесно се монтират върху стоманобетонна повърхност и профилна стоманена конструкция.

 Характеристика

  • Топлоизолация - Нисък коефициент на топлинна проводимост λD = 0.038 W/mK
  • Противопожарна защита - Клас по реакция на огън А1, негорим материал
  • Звукова изолация - Отлична звукоизолация вследствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Стабилност и компактност
  • Защита от пожар
  • Устойчивост на стареене
  • Безвреден за задравето и околната среда материал
  • Лесен и бърз монтаж

Размери и пакети

Дебелина Дължина Ширина m2 / m3 / Брой плочи
(mm) (mm) (mm) палет палет палет
40 2000 1200 72,00 2,88 30
50 2000 1200 57,60 2,88 24
60 2000 1200 48,00 2,88 20
70 2000 1200 40,80 2,86 17
80 2000 1200 36,00 2,88 15
90 2000 1200 31,20 2,81 13
100 2000 1200 28,80 2,88 12

.

Технически свойства

Характеристика Мерна единица Стойност
Коефициент на топлопроводимост λD W/mK 0,038
Клас по реакция на огън - A1 - негорим материал
Деламинация kPa > 10
Якост на натиск при 10% деформация kPa > 70
Точково натоварване N > 650

.

Опаковане и складиране

Продуктът Smart Roof TOP се доставя в PE опаковъчно термосвиваемо фолио. Продуктите трябва да се съхраняват в закрити складови площи. При извънредни обстоятелства, пакетите съхранявани на открито, трябва да бъдат защитени с водоустойчиво фолио. Пакетите не трябва да се поставят директно на земята.