Smart Roof Thermal 2

Smart Roof Thermal 2

Безплатен телефон за информация

0800 1 555 1

Откъде да купим?

Описание

Изолационни плочи за плосък покрив.

Smart Roof Thermal 2 е компактна плоча от каменна минерална вата с двуслойна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят в случай на големи температурни колебания.

Продуктът е предназначен за топло- и звукоизлоция, както и за противопожарна защита на плосък покрив. Лесен за монтаж върху стоманобетонна повърхност и профилна стоманена конструкция.

 Характеристика

  • Топлинна изолация - Нисък коефициент на топлинна проводимост λD = 0.036 W/mK
  • Противопожарна защита - Клас по реакция на огън А1, негорим материал
  • Звукоизолация - Отлична звукоизолация вследствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Защита от пожар
  • Стабилност и компактност
  • Устойчивост на стареене
  • Безвреден за задравето и околната среда материал
  • Лесен и бърз монтаж

Размери и пакетиДебелина
Ширина Дължина m2  m3  Брой плочи
mm mm mm палет палет палет
80 1200 2000 36.0 2.88 15
90 1200 2000 31.20 2.81 13
100 1200 2000 28.80 2.88 12
120 1200 2000 24.00 2.88 10
130 1200 2000 24.00 3.12 10
140 1200 2000 21.60 3.02 9
150 1200 2000 19.20 2.88 8
 

Технически свойства

Характеристики Мерна единица Стойност
Коефициент на топлопроводимост λD W/mK 0.036
Клас по реакция на огън - A1 - негорим материал
Деламинация kPa > 10
Якост на натиск при 10% деформация kPa > 50
Точкова якост на натиск N > 550

Опаковане и складиране

Продуктът Smart Roof Thermal 2 се доставя в PE опаковъчно термосвиваемо фолио.

Продуктите трябва да се съхраняват в закрити складови площи. При извънредни обстоятелства, пакетите съхранявани на открито, трябва да бъдат защитени с водоустойчиво фолио. Пакетите не трябва да се поставят директно на земята.