Smart Roof BASE

Smart Roof BASE

Безплатен телефон за информация

0800 1 555 1

Откъде да купим?

Описание

Изолационни плочи за плосък покрив.

Smart Roof BASE е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерно разпределена плътност по цялата дебелина на плочата, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят в случай на големи температурни колебания.

Продуктът е предназначен за топло- и звукоизолация, както и за противопожарна защита на плосък покрив. Лесен за монтаж върху стоманобетонна повърхност и профилна стоманена конструкция. Използва се единствено като долен топлоизолиращ слой в комбинация с горен слой Smart Roof THERMAL или Smart Roof TOP. .

 Характеристика

  • Топлоизолация - Нисък коефициент на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
  • Противопожарна защита - Клас по реакция на огън А1, негорим материал
  • Звукова изолация - Отлична звукоизолация вследствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Стабилност и компактност
  • Защита от пожар
  • Устойчивост на стареене
  • Безвреден за задравето и околната среда материал
  • Лесен и бърз монтаж

Размери и пакети
Дебелина
Дължина Ширина m2 / m3 / Брой плочи
(mm) (mm) (mm) палет палет палет
50 2000 1200 57.6 2.88 24
60 2000 1200 48 2.88 20
70 2000 1200 40.8 2.86 17
80 2000 1200 36 2.88 17
90 2000 1200 31.2 2.81 13
100 2000 1200 28.8 2.88 12
110 2000 1200 26.4 2.9 11
120 2000 1200 24 2.88 10
130 2000 1200 21.6 2.81 9
140 2000 1200 21.6 3.02 9
160 2000 1200 19.2 3.07 8
180 2000 1200 16.8 3.02 7

Технически свойства

Характеристика Мерна единица Стойност
Коефициент на топлопроводимост λD W/mK 0,035
Клас по реакция на огън - A1 - негорим материал
Деламинация kPa > 7,5
Якост на натиск при 10% деформация kPa > 30
Точково натоварване N > 300

Опаковане и складиране

Продуктът KR L се доставят в PE опаковъчно термосвиваемо фолио.

Продуктите трябва да се съхраняват на закрито. В изключителни обстоятелства, пакетите съхранявани на открито трябва да бъдат защитени с водоустойчиво фолио. Пакетите не трябва да се поставят директно на земята.